Preskočite na sadržaj Prijeđite na lijevu bočnu traku Prijeđite na desnu bočnu traku Prijeđite na podnožje

Novosti

DOMALJEVAC ZASLUŽUJE BOLJE

Općinski načelnik Mario Jurkić imenovao je Koordinacijsko tijelo kako bi se nastavila i unaprijedila suradnja sa županijskim tijelima vlasti: Vladom Županije Posavske, Skupštinom Županije Posavske, ministarstvima, upravama i agencijama u Vladi Županije Posavske u sastavu:

1. Mario Ćošković, mag.iur. iz Domaljevca,

2. Luka Lucić, stručni prvostupnik ekonomije iz Domaljevca i

3. Mato Rošić, bacc.oec. iz Domaljevca.

Cilj formiranja ovog tijela je da se unaprijedi suradnja s institucijama Županije Posavske kao i da se u ime općine Domaljevac-Šamac redovno prezentiraju potrebe naše lokalne zajednice. Sastav imenovanog tijela, koje će zastupati općinu Domaljevac-Šamac, čine djelatnici općine koji su se istaknuli svojim radom i zalaganjem, a naša općina zaslužuje samo najbolje, kako na izradi dokumenata tako i u upravljanju projektnim ciklusima.

Koordinacijsko tijelo ima zadatak da s navedenim razinama vlasti Županije Posavske u ime općine Domaljevac-Šamac:

– vrši komunikaciju oko svih pitanja koje navedene razine vlasti obavljaju a odnose se na područje i građane općine Domaljevac-Šamac,

– radi na pripremi projekata, kandidiranju i realizaciji istih koji se odnose na područje općine Domaljevac-Šamac.

Dužnost Koordinacijskog tijela za suradnju sa županijskim tijelima vlasti je da jednom mjesečno podnesu pisano izvješće o svojim aktivnostima općinskom načelniku te da kvartalno informiraju Općinsko Vijeće Domaljevac-Šamac o postignutim rezultatima svojega rada.

IZLAGANJE JAVNOSTI DOKUMENTA PRORAČUNA OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC ZA 2018. GODINU

Pozivaju se građani, organizacije civilnog društva, subjekti javnog i privatnog sektora s područja općine Domaljevac-Šamac, kao i ostali subjekti iz zainteresirane javnosti da se uključe u proces kreiranja Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2018. godinu.

U tom smislu svi zaniteresirani mogu izvršiti uvid u predloženi dokument Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2018. godinu u Službi za financije i gospodarstvo, na oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac i na službenoj web stranici www. domaljevac.ba, te uputiti svoje sugestije, primjedbe i prijedloge putem obrasca za sudjelovanje u javnom izlaganju na adresu elektroničke pošte:opcina.domaljevac@outlook.com ili dostaviti na protokol općine Domaljevac-Šamac do 31.01.2018. godine.

Dokument Proračuna Općine Domaljevac-Šamac za 2018. godinu
Obrazac za sudjelovanje u javnom izlaganju

OBAVIJEST ZA KORISNIKE OSOBNIH I OBITELJSKIH INVALIDNINA, TE KORISNIKE RATNIH ODLIČJA

Služba za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata općine Domaljevac-Šamac poziva svoje korisnike osobnih i obiteljskih invalidnina, te korisnike ratnih odličja, koji se vode u Matičnom uredu Domaljevac da su se obvezni javiti u Službu radi identifikacije korisnika prava.

Korisnici osobnih i obiteljskih invalidnina, te korisnici ratnih odličja Službe za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata općine Domaljevac-Šamac, koji se ne vode u Matičnom uredu Domaljevac, obvezni su u Službi dopuniti osobnu dokumentaciju, rodnim listom, izjavom korisnika prava o identifikaciji i izjavom o životu koju ovjerava kod nadležnog općinskog organa. Također, isti su dužni dostavljati svakih 6 mjeseci izjavu o životu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa.

Svi oni koji se ne odazovu i ne dostave traženu dokumentaciju, općinska Služba će do njihova dostavljanja, privremeno obustaviti isplatu ostvarenih prava sukladno instrukcijama Fedaralnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida iz domovinskog rata.

ODRŽANA „FINALNA KONFERENCIJA IZGRADNJE MJERA POVJERENJA MEĐU MLADIMA“

Predstavnici općine Domaljevac-Šamac, na čelu s načelnikom Mariom Jurkićem, sudjelovali na „Finalnoj konferenciji Izgradnje mjera povjerenja među mladima” koju je organiziralo Vijeće Europe u Sarajevu u sklopu projekta „Osnaživanje mladih u lokalnoj zajednici – podijeljene općine u BiH“. Konferenciju je vodila Anna Capello, direktorica Odjela za Izgradnju Mjera Povjerenja, koja je govorila o važnosti ovog i drugih projekata čiji je cilj uspostavljanje dijaloga između narušenih međuljudskih odnosa u BiH te je osobito naglasila aktivno i odgovorno učešće mladih kao ključno u procesu pomirenja u BiH.

Načelnik Mario Jurkić je u svojem obraćanju pohvalio suradnju mladih na nivou klastera koji čine općine Domaljevac-Šamac, Šamac,Vukosavlje i Odžak te naglasio kako bi trebali uspostaviti partnerske odnose koji će voditi lakšem rješavanju problema i potreba mladih na ovom području.

  

NAČELNIK OPĆINE OSIGURAO SREDSTVA ZA IZGRADNJU SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA „SRIMAC“

Angažmanom općinskog načelnika Marija Jurkića osigurana su sredstva za projekt uređenja ekološko-sportsko-rekreacijskog centra „Srimac“. Navedeni projekt je podržan od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u vrijednosti 47. 500,00 KM.

Cjelokupan projekt je važan za žitelje općine Domaljevac-Šamac zato što će svojim sadržajima upotpuniti i poboljšati ponudu prostora za igru i rekreaciju od najmlađih do najstarijih ali i stvoriti preduvjete za profesionalno bavljenje sportom. Navedeni sportsko rekreacijski kompleks podrazumjeva izgradnju dva odbojkaška igrališta, teren za tenis s propisanim dimenzijama, teren za igranje šaha, stolove za stolni tenis, dječiji kutak za igru te ekološki park. Predviđeni infrastrukturni radovi podrazumjevaju izgradnju interne prometnice, izgradnju parking mjesta za vozila, uređenje pješačke staze i rasvjetu te ovim putem još jednom izkazujem zahvalnost federalnom ministru dr.sc. Edinu Ramiću što je prepoznao bitnost ovog projekta za našu općinu i dao potporu istom, izjavio je općinski načelnik Mario Jurkić.

Početak radova izgradnje sportsko-rekreacijskog kompleksa predviđen je za proljeće, a završetak u ljeto 2018. godine.