Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Služba za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata

Služba za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata nadležna je za sljedeće poslove:

–    civilne zaštite i vatrogastva iz nadležnosti općina
–    društvene djelatnosti
–    prava branitelja iz domovinskog rata
–    prava obitelji poginulih i nestalih branitelja i RVI
–    obnove i
–    ostale poslove koje odredi općinski načelnik

OSNOVNI PODACI O DJELATNICIMA

–    Ime i prezime: Miroslav Lucić
–    Stručna sprema: VSS, VII stupanj, diplomirani ekonomist
–    Radno mjesto: Šef Službe za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata

–    Ime i prezime: Matijas Abramović
–    Stručna sprema: VSS, bacc.oec.
–    Radno mjesto: Viši samostalni referent za društvene djelatnosti i branitelje iz Domovinskog rata

–    Ime i prezime: Evica Banović
–    Stručna sprema: SSS
–    Radno mjesto: referent za branitelje iz Domovinskog rata