Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Služba za financije i gospodarstvo

Služba za financije i gospodarstvo nadležna je za slijedeće poslove:

–    računovodstvo općinskog proračuna
–    financijsko poslovanje
–    platni promet
–    izrada proračuna općine
–    izrada periodičnih i godišnjih financijskih izvješća
–    izrada mjesečnih izvješća i konsolidirane bilance
–    praćenje i kontrola namjenskog korištenja sredstava proračuna
–    praćenje i kontrola prikupljanja javnih prihoda
–    kreiranje fiskalne politike općine
–    obračun osobnih dohodaka
–    blagajničko poslovanje
–    praćenje i izrada statističkih pokazatelja
–    interna kontrola
–    gospodarstvo
–    obrtništvo
–    poljoprivreda
–    vodoprivreda
–    šumarstvo
–    lokalni razvitak
–    obnova
–    povratak raseljenih osoba i izbjeglica
–    ostali poslovi koje odredi općinski načelnik

OSNOVNI PODACI O DJELATNICIMA:

–  Ime i prezime: Katarina Špionjak
– Stručna sprema: mag.oec.
– Radno mjesto: upraviteljica službe za financije i gospodarstvo

–    Ime i prezime: Mijo Lucić
–    Stručna sprema: mag.oec.
–    Radno mjesto: stručni suradnik za financije

–    Ime i prezime: Kata Vučković
–    Stručna sprema:  SSS, IV stupanj, ekonomski tehničar
–    Radno mjesto: Viši referent za računovodstvene poslove

–    Ime i prezime: Ilija Lucić
–    Stručna sprema: SSS, IV stupanj, ekonomski tehničar
–    Radno mjesto: Viši referent za blagajničke i obračunske poslove

–    Ime i prezime: Zlatko Špionjak
–    Stručna sprema: VI/1 stupanj, ekonomist
–    Radno mjesto: Šef odsjeka za gospodarstvo

–    Ime i prezime: Mato Rošić
–    Stručna sprema: mag.oec.
–    Radno mjesto: Viši samostalni referent za organizaciju rada carinskog terminala i upravljanja općinskom imovinom

–    Ime i prezime: Luka Lucić
–    Stručna sprema: stručni prvostupnik ekonomije
–    Radno mjesto: Viši samostalni referent za lokalni razvoj

–    Ime i prezime: Marina Đukić
–    Stručna sprema: IV stupanj, ekonomski tehničar
–    Radno mjesto: Referent za poslove održavanja Carinskog terminala

–    Ime i prezime: Ruža Leovac
–    Stručna sprema: IV stupanj, kemijski tehničar
–    Radno mjesto: Referent za poslove održavanja Carinskog terminala

–    Ime i prezime: Joso Đukić
–    Stručna sprema: III stupanj, KV mašino-bravar
–    Radno mjesto: Referent za poslove održavanja Carinskog terminala

–    Ime i prezime: Drago Blažanović
–    Stručna sprema: III stupanj, KV bravar
–    Radno mjesto: Referent za poslove održavanja Carinskog terminala

–    Ime i prezime: Ilija Blažanović
–    Stručna sprema: SSS
–    Radno mjesto: Radnik na održavanju čistoće Carinskog terminala