Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Centar za socijalni rad Domaljevac

Centar za socijalni rad Domaljevac je registriran u Kantonalnom sudu  u Odžaku  dana 22.01.2004. godine sa sjedištem u Domaljevcu, ul. Posavskih branitelja br. 148. Rješenjem Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Centar je dana 13.02.2004. god. upisan u registar socijalnih ustanova Županije Posavske.

Misija Centra je vršenje djelatnosti i poslova od posebnog društvenog interesa usmjerenih na osiguravanje socijalne sigurnosti osoba i otklanjanje posljedica stanja socijalne potrebe.

Vizija Centra je da provodi mjere prevencije, osnažuje i pruža kvalitetu stručne podrške pojedincu i obitelji prema individualnim potrebama korisnika, uz njegovo aktivno sudjelovanje, a u skladu s načelom slobode, uz stalno podizanje standarda i dostupnosti, kontinuirano educirajući i usavršavajući stručne djelatnike.

Usluge centra

Centar  za socijalni rad kao javna ustanova od posebnog društvenog značaja u obavljanju poslova socijalne zaštite obavlja usluge:

– socijalne, savjetodavne i dobrotvorne djelatnosti čije se usluge pružaju pojedincima i obiteljima u njihovim domovima i na drugom mjestu, koje provodi vladin ili  nevladin sektor,
– socijalne pomoć i nadzorni rad sa djecom i mladeži,
– u vezi sa usvajanjem i spriječavanjem zlostavljanja djece i drugih osoba,
– osposobljavanje za život i rad djece i odraslih osoba sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima,
– dobi, samaca, bolesnih, žrtve nasilja, i drugo
– utvrđivanja prava na dodjelu socijalne pomoći osobama u stanju socijalne potrebe,
– zaštite obitelji,
– skrbi za civilne žrtave rata,
– savjetovanja u vođenju kućnog proračuna, savjetodavna pomoć o bračnim i obiteljskim problemima,
– zajednice i susjedstva,
– dnevne brige za djecu sa posebnim potrebama,
– dnevne brige za odrasle osobe sa posebnim potrebama,
– dnevne pomoć bolesnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama,
– kućne njege i pomoć u kući osobama koje nisu u stanju da se same o sebi staraju,

Pored gore navedenih poslova Centar za socijalni rad  obavlja  i druge poslove kao što su:

– izrada uvjerenja, suglasnosti, odobrenja, zaključaka,
– izrada izvješća, planova, te usmenih rasprava, obilazak smještenih osoba, ali i osoba starije životne dobi.

Pojedinci ili obitelji koje su se našle u stanju socijalne potrebe ili neke druge vrste potrebe za stručnom pomoći od strane Centra za socijalni rad, i pojedinci ili obitelji koje su upućene od strane drugih ustanova/organizacija, mogu se obratiti Centru za socijalni rad izravnim dolaskom u Centar, ali isto tako terenskim posjetama od strane stručnih djelatnika Centra na području općine Domaljevac, kao i telefonskim putem.

Kontakt:
Centar za socijalni rad Domaljevac
Posavskih branitelja 148
76233 Domaljevac
Bosna i Hercegovina
Telefon: 031/791-362
Fax: 031/792-006

Email: centar.socijalnirad@tel.net.ba

Podaci o zaposlenicima:

Ime i prezime: Ružica Leovac
Stručna sprema: menadžer za odnose s javnošću
Funkcija: ravnateljica

Ime i prezime: Nada Vlahović
Stručna sprema: SSS
Funkcija: administrativno tehnički referent