Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javno poduzeće “Vodokom Domaljevac” d.o.o. Domaljevac

Javno poduzeće „Vodokom Domaljevac“ d.o.o Domaljevac utemeljeno je Odlukom o osnivanju broj: 04-04-102/21 od 26.05.2021. godine i izmjenom Odluke broj: 04-02-123/21 od strane osnivača Općine Domaljevac-Šamac i registrirano sukladno važećim propisima kod općinskog suda u Orašju, dana 29.07.2021. godine.

Djelatnosti javnog poduzeća su sljedeće:

 • Sakupljanje, pročišćavanje i obskrba vodom
 • Uklanjanje otpadnih voda
 • Sakupljanje neopasnog otpada
 • Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
 • Rastavljanje olupina
 • Reciklaža posebno izdvojenih materijala
 • Djelatnosti sanacije okoliša te ostale usluge upravljanja otpadom
 • Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
 • Ostali završni građevinski radovi
 • Cestovni prijevoz robe
 • Cjevovodni transport
 • Skladištenje robe
 • Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovi ugovora
 • Osnovno čišćenje zgrada
 • Ostale djelatnosti čišćenja zgrada
 • Ostale djelatnosti čišćenja
 • Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
 • Pogrebne i srodne djelatnosti
 • Ostale osobne uslužne djelatnosti

U Vanjskotrgovačkom poslovanju javno poduzeće će obavljati djelatnost:

– Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvoda i usluga u okviru djelatnosti registriranih u unutrašnjem poslovanju.

Javnim poduzećem rukovodi v.d. ravnatelj Ivan Mijić, dipl. oec.

Kontakt:
„Javno poduzeće Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac
Sv. Ane 102
76233 Domaljevac
Bosna i Hercegovina
Telefon: 031/791-765

Email: vodokom.domaljevac@gmail.com