Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dom zdravlja Domaljevac-Šamac

Općina Domaljevac-Šamac je dio bivše općine Bosanski Šamac, nastala kao rezultat političkih podjela (Daytonski sporazum), priznata od strane Skupštine Federacije Bosne i Hercegovine 1998 godine.

Kako je prije rata bili sastavni dio općine Bosanski Šamac, u Domaljevcu je postojala sektorska ambulanta pri domu zdravlja Bosanski Šamac u kojoj je liječnik ordinirao dva puta tjedno. Nakon završetka ratnih sukoba kompletna zdravstvena infrastruktura (dom zdravlja i bolnica sa centrom za dijalizu) je ostala u Republici Srpskoj, te nije u dosegu  stanovništvu ovog kraja.

Tijekom rata postojao je sanitet, prvobitno stacioniran u prostorijama Osnovne škole u Domaljevcu a kasnije u adaptiranim prostorijama bivše tvornice trikotaže „Dotex“ u Domaljevcu u kojoj je do 2010. godine egzistirao dom zdravlja Domaljevac-Šamac.

Nova zgrada doma zdravlja sa svim popratnim sadržajima završea je sa gradnjom i otvoreno sredinom 2010. godine.

Unutar nove zgrade doma zdravlja imaju dvije ordinacije obiteljske medicine, intervencija, mali priručni laboratorij.

Pored toga orgnizirana je kirurško-urološka, pulmološka, dermatovenerološka, internistička i stomatolaško ambulanta.

Na čelu ustanove je ravnatelj dr. Mato Hrskanović.

Inače, u toj zdravstvenoj ustanovi usluge koristi oko 5.000 stalnih žitelja i oko 2.000 onih koji su na privremenom radu u inozemstvu te pacijenti povratnici iz hrvatskih sela u Republici Srpskoj.