Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Služba za pravne poslove, urbanizam i katastar

Služba za pravne poslove, urbanizam i katastar nadležna je za slijedeće poslove:

–    opća uprava
–    zajednički poslovi
–    normativno-pravni poslovi općinske uprave
–    normativno-pravni, stručni i administrativni poslovi Općinskog Vijeća
–    rad i radni odnosi
–    upravljanje kadrovskim resursima
–    održavanje općinske imovine
–    poslovi ekonomata
–    matične evidencije
–    prostorno uređenje i graditeljstvo
–    imovinsko pravni poslovi
–    katastar zemljišta/nekretnina
–    komunalno uređenje
–    komunalne djelatnosti
–    komunalno-građevinski inspekcijski nadzor
–    ostali poslovi koje odredi općinski načelnik

OSNOVNI PODACI O DJELATNICIMA

–    Ime i prezime: Mario Ćošković
–    Stručna sprema: VSS, magistar prava
–    Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove

–    Ime i prezime: Budimka Mikić
–    Stručna sprema: VI/1 stupanj, inženjer građevinarstva
–    Radno mjesto: Viši samostalni referent za urbanizam i obnovu

–    Ime i prezime: Katarina Madžarević
–    Stručna sprema: VŠS, prvostupnik građevinarstva
–    Radno mjesto: Viši samostalni referent za obnovu u službi za pravne poslove

–    Ime i prezime: Vesna Anđić
–    Stručna sprema: bacc.admin.publ.
–    Radno mjesto: Stručni suradnik za poslove matičnog ureda

–    Ime i prezime: Vladimir Koturić
–    Stručna sprema: SSS, IV stupanj, srojarski tehničar
–    Radno mjesto: Matičar

–    Ime i prezime: Radenka Klajić
–    Stručna sprema: SSS, IV stupanj, ekonomski tehničar
–    Radno mjesto: Viši referent za poslove pisarnice i pismohrane

–   Ime i prezime: Ružica Leovac
–    Stručna sprema: SSS
–    Radno mjesto: Čistačica