Preskočite na sadržaj Prijeđite na lijevu bočnu traku Prijeđite na desnu bočnu traku Prijeđite na podnožje

Novosti

SANACIJA BOGAZA RUNO

U tijeku su radovi na sanaciji oštećenog bogaza Runo. Radovi se odnose na sanciju cjevnog propusta i žabljeg poklopca koji su ostećeni u proteklom periodu. Zbog nastalih ostećenja dolazilo je do djelimičnog prodiranja vode u stićenu stranu poljoprivrednog zemljišta. Kako bi se pred kišnu sezonu i ponovni visoki vodostaj rijeke Save spriječilo plavljenje krenulo se u rekunstrukciju istog. Radovi ce biti okončani početkom narednog tjedna.

  

  

ZAPOČELI RADOVI DEMINIRANJA

Započeli su radovi deminiranja na području općine Domaljevac-Šamac na deminerskom zadatku “MO Grebnice-Vranica/Lijeskovac 3”. Zbog deminiranja terena “Domaljevac-Brvnik-Oštra Luka” i „Domaljevac-Grebnice tzv. tromeđa“ na području općine Domaljevac-Šamac privremeno će biti obustavljen promet na tom dijelu lokalne ceste. Obustava prometa biti će od 09. listopada 2018. godine do 14. prosinca 2018.godine u trajanju od 30 minuta u vremenskom periodu od 08.00 do 16.00 sati, a uz propuštanje prometa u trajanju od deset minuta. Obustava prometa ne odnosi se na vozila hitne pomoći, vatrogasna i policijska vozila.

JAVNI POZIVI ZA DODJELU JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE ZA NABAVKU ŠKOLSKE OPREME UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE “BRAĆE RADIĆA” DOMALJEVAC I SREDNJE ŠKOLE S PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE

Općinski načelnik Mario Jurkić prof. donio je  Odluku  o jednokratnoj financijskoj potpori za nabavku školske opreme učenicima Osnovne škole „Braće Radića“ Domaljevac i učenicima sa područja općine Domaljevac-Šamac koji pohađaju srednje škole na području BiH za školsku 2018/2019. godinu.

Financijske potpore dodijelit će se na temelju javnog poziva a iznos pojedinačne financijske potpore bit će utvrđen po okončanju javnog poziva, a sukladno raspoloživim sredstvima za ovu namjenu i broju prijavljenih učenika. Financijska potpora će se uplaćivati na bankovni račun roditelja, staratelja ili učenika.

 

TEKST JAVNOG POZIVA
ODLUKA

 

 

JAVNI POZIV MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske objavljuje Javni poziv za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava za financijske potpore razvoju zadruga. Pravo učešća u prijavi imaju – zadruge koje su svoje poslovanje uskladile sa Zakonom o zadrugama ( „Narodne novine Županije Posavske“, 6/16). Prijave se s potpunom dokumentacijom (zahtjevom, općim i posebnim dokumentima) šalju preporučeno poštom ili osobno dostavljaju u zapečaćenim kuvertama na adresu ministarstva a krajnji rok za prijave je 25. rujna/septembra 2018. godine.

TEKST JAVNOG POZIVA

OBAVIJEST VEZANA ZA MOBILNE TIMOVE ZA OPĆE IZBORE 2018.GODINE

Općinsko izborno povjerenstvo obavještava građane općine Domaljevac-Šamac da je u tijeku provođenje aktivnosti evidentiranja birača koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a u cilju omogućavanja istim da na Općim izborima 2018. godine glasaju u svojim domovima putem mobilnog tima.

U cilju izrade Izvoda iz konačnog Središnjeg biračkog popisa za birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, OIP- o je Centru za socijalni rad i Domu za starije i invalidne osobe uputilo zahtjev za dostavu podataka o navedenim osobama, kako bi na osnovu dostavljenih podataka, te izražene volje ovih birača da na dan izbora glasaju u svojim domovima (što se utvrđuje pisanom izjavom svakog birača) mogla napraviti prijedlog naprijed navedenog Izvoda.

Medicinska dokumentacija je sastavni dio izvještaja koji će OIP-o   dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH kao obrazloženje o potrebi glasanja naprijed navedene kategorije birača putem mobilnog tima.

Radi evidentiranja naprijed navedenih birača i uspostavljanja kontakta sa istim potrebno je OIP-u dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime birača, ime oca birača, spol, datum rođenja, JMBG, točnu adresu prebivališta, odnosno boravišta za raseljena lica (obavezno ulica i kućni broj, naseljeno mjesto), broj telefona kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invalidnosti birača kao uvjet za njegovo kućno liječenje.

Navedeni podatci se mogu dostaviti na adresu Općinskog izbornog povjerenstva ili na mail adresu domaljevac.oip@gmail.com, najkasnije do 30.08.2018.godine, kako bi OIP-a u suradnji s Centrom za birački popis, napravila plan obilaska birača radi prijedloga upisa istih u Izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasanje putem mobilnog tima.

Napominjemo, da bez svih traženih podataka Općinsko izborno povjerenstvo, neće moći izvršiti potrebne provjere i sačiniti Izvod, a samim tim navedene osobe neće moći ostvariti biračko pravo putem Mobilnog tima.