Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV

Temeljem Odluke o održavanju poljskog nasipa Bazik-Domaljevac broj: 01-14-1064/18 od 25. 05. 2018. godine, općinki načelnik raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za privremeni radni angažman u svrhu javnog rada na održavanju – košenju poljskih nasipa Bazik-Domaljevac i Domaljevac

I. Pozivaju se svi zainteresirani radno sposobni građani Općine Domaljevac-Šamac da se prijave za privremeni radni angažman u svrhu održavanja poljskih nasipa Bazik-Domaljevac i Domaljevac.

II. Javni radovi na održavanju-košenju poljskih nasipa Bazik-Domaljevac i Domaljevac izvodit će se u lipnju 2018. godine.

III.Uvjet za angažiranje radno-sposobne osobe za javne radove je da ista posjeduje vlastiti stroj za košenje – trimer koji će koristiti za javne radove.

IV. Novčana naknada za dnevni radni angažman u trajanju od 8,00 do 16,00 sati sa strojem u provedbi javnih radova koji su predmet ovoga poziva iznosi 50,00 KM. Na navedeni iznos Općina Domaljevac-Šamac će obračunati i uplatiti propisane poreze i doprinose.

V. Općina Domaljevac-Šamac će u provedbi javnih radova koji su predmet ovoga poziva osigurati ostali potreban potrošni materijal za javne radove.

VI. Za prijavu na ovaj Javni poziv potrebno je popuniti Zahtjev za privremeni radni angažman i predati u Centru za pružanje usluga građanima – šalter sali općine Domaljevac-Šamac do 04. lipnja 2018. godine do 1200 satite ponijeti osobnu iskaznicu na uvid zbog identifikacije.

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Županija Posavska
Općina Domaljevac-Šamac
Općinski načelnik
Broj: 01-23-1064-1/18
Domaljevac, 29. 05. 2018. godine

                                                                                 

Općinski načelnik
Mario Jurkić, prof.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)