Preskočite na sadržaj Prijeđite na lijevu bočnu traku Prijeđite na desnu bočnu traku Prijeđite na podnožje

Oznaka: javni poziv

JAVNI POZIV

Program za oporavak od poplava – Stambeno zbrinjavanje objavio je Javni poziv malim i srednjim preduzećima (MSP) za iskazivanje interesa za učešće u programu zapošljavanja kroz obuku i prekvalifikaciju korisnika Programa za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje.

Mala i srednja preduzeća (MSP) koja su registrirana na području partnerskih ili susjednih JLS, ili imaju ispostave ili poslovne jedinice na području partnerskih ili susjednih JLS, se pozivaju da iskažu svoj interes te predlože projekte za obuku i zapošljavanje potrebne radne snage, a koje planiraju implementirati u 2019. godini. Cilj ove aktivnosti je da korisnici kroz programe obuke i prekvalifikacije steknu znanja i vještine koje su neophodne kako bi se zaposlili kod poznatog poslodavca. Javni poziv je otvoren do 05.12.2018. godine do 12:00 sati.

Detaljne informacije o javnom pozivu i obrasci za prijavu se nalaze na linku:

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2018/javni-poziv-malim-i-srednjim-preduzeima–msp–za-iskazivanje-int.html

JAVNI POZIVI ZA DODJELU JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE ZA NABAVKU ŠKOLSKE OPREME UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE “BRAĆE RADIĆA” DOMALJEVAC I SREDNJE ŠKOLE S PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE

Općinski načelnik Mario Jurkić prof. donio je  Odluku  o jednokratnoj financijskoj potpori za nabavku školske opreme učenicima Osnovne škole „Braće Radića“ Domaljevac i učenicima sa područja općine Domaljevac-Šamac koji pohađaju srednje škole na području BiH za školsku 2018/2019. godinu.

Financijske potpore dodijelit će se na temelju javnog poziva a iznos pojedinačne financijske potpore bit će utvrđen po okončanju javnog poziva, a sukladno raspoloživim sredstvima za ovu namjenu i broju prijavljenih učenika. Financijska potpora će se uplaćivati na bankovni račun roditelja, staratelja ili učenika.

 

TEKST JAVNOG POZIVA
ODLUKA

 

 

JAVNI POZIV MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske objavljuje Javni poziv za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava za financijske potpore razvoju zadruga. Pravo učešća u prijavi imaju – zadruge koje su svoje poslovanje uskladile sa Zakonom o zadrugama ( „Narodne novine Županije Posavske“, 6/16). Prijave se s potpunom dokumentacijom (zahtjevom, općim i posebnim dokumentima) šalju preporučeno poštom ili osobno dostavljaju u zapečaćenim kuvertama na adresu ministarstva a krajnji rok za prijave je 25. rujna/septembra 2018. godine.

TEKST JAVNOG POZIVA

JAVNI POZIVI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske sukladno programskim aktivnostima, planiranim za 2018. godinu, a na temelju Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“ („Narodne novine Županije Posavske, broj: 3/18), objavljuje javne pozive za korištenje financijskih sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“.

Tekstovi javnih poziva mogu se preuzeti ovdje:
Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti na telefone Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja: 031/762-706 i 031/ 717 -081.

JAVNI POZIV

Temeljem Odluke o održavanju poljskog nasipa Bazik-Domaljevac broj: 01-14-1064/18 od 25. 05. 2018. godine, općinki načelnik raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za privremeni radni angažman u svrhu javnog rada na održavanju – košenju poljskih nasipa Bazik-Domaljevac i Domaljevac

I. Pozivaju se svi zainteresirani radno sposobni građani Općine Domaljevac-Šamac da se prijave za privremeni radni angažman u svrhu održavanja poljskih nasipa Bazik-Domaljevac i Domaljevac.

II. Javni radovi na održavanju-košenju poljskih nasipa Bazik-Domaljevac i Domaljevac izvodit će se u lipnju 2018. godine.

III.Uvjet za angažiranje radno-sposobne osobe za javne radove je da ista posjeduje vlastiti stroj za košenje – trimer koji će koristiti za javne radove.

IV. Novčana naknada za dnevni radni angažman u trajanju od 8,00 do 16,00 sati sa strojem u provedbi javnih radova koji su predmet ovoga poziva iznosi 50,00 KM. Na navedeni iznos Općina Domaljevac-Šamac će obračunati i uplatiti propisane poreze i doprinose.

V. Općina Domaljevac-Šamac će u provedbi javnih radova koji su predmet ovoga poziva osigurati ostali potreban potrošni materijal za javne radove.

VI. Za prijavu na ovaj Javni poziv potrebno je popuniti Zahtjev za privremeni radni angažman i predati u Centru za pružanje usluga građanima – šalter sali općine Domaljevac-Šamac do 04. lipnja 2018. godine do 1200 satite ponijeti osobnu iskaznicu na uvid zbog identifikacije.

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Županija Posavska
Općina Domaljevac-Šamac
Općinski načelnik
Broj: 01-23-1064-1/18
Domaljevac, 29. 05. 2018. godine

                                                                                 

Općinski načelnik
Mario Jurkić, prof.