Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ZAVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI PARAPETNOG ZIDA

Završeni su radovi na izgradnji parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik dužine 1,4 kilometra uz koji prolazi magistralna cesta Orašje-Bosanski Šamac. Do njegove izgradnje ovaj parapetni zid je bio najkritičnija točka za provođenje aktivne odbrane od poplava područja srednje Posavine jer nije imao dovoljno zaštitno nadvišenje. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 1.600 000,00 KM.

Općina Domaljevac-Šamac je u nekoliko navrata ukazala na problem betonskog obrambenog zida u Grebnicama i važnosti koje njegovo rješavanje ima u slučaju visokog vodostaja rijeke Save.
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je tijekom 2020. godine započela sa realizacijom projekta te je provela tendersku proceduru i sklopila ugovor sa firmom „Higracon” d.o.o. Sarajevo koja je izradila „Glavni projekt sanacije parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine”. Održani su brojni sastanci na kojima su pojašnjeni svi aspekti projekta sanacije parapetnog zida koji je, kako je rečeno, najkritičnija točka odbrane od visokog vodostaja rijeke Save na potezu Srednje Posavine jer je zid značajno oštećen budući je građen prije 50 godina, a i nema propisano zaštitno nadvišenje od 1,2 m iznad vodostaja rijeke Save ranga pojave 1/100. Također, poplave iz 2014. godine pokazale su njegovu važnost i potrebu nadvišenja. Nakon izrade Glavnog projekta odabran je izvođač građevinskih radova poduzeće Roading d.o.o. Gračanica koji je u predviđenom roku realizirao sve planirane aktivnosti.

Nakon što su odrađeni svi radovi na izgradnji parapetnog zida u velikoj mjeri podignuta je sigurnost građana i njihove imovine na području općine Domaljevac-Šamac kao i području Srednje Posavine. Hvala Agenciji za vodno područje rijeke Save na uloženim naporima kako bi ovaj veliki problem bio riješen, izjavio je općinski načelnik Stjepan Piljić.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)