Preskočite na sadržaj Prijeđite na lijevu bočnu traku Prijeđite na desnu bočnu traku Prijeđite na podnožje

Novosti

OSIGURANI UVJETI ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE CESTA NA PODRUČJU OPĆINE

U općinskom poglavarstvu razmatrano je stanje pripravnosti ljudstva, opreme i zaliha materijala potrebnog za zimsko održavanje cesta, nogostupa i drugih javnih površina na području općine Domaljevac-Šamac.

Unatoč tomu što vijećnici u općinskom Vijeću Domaljevac-Šamac nisu usvojili odluku o financiranju općine do donošenja općinskog proračuna, općinski načelnik ističe da su osigurani svi uvjeti za učinkovito i kvalitetno zimsko održavanje cesta i javnih površina, za što je zadužena Samostalna služba za komunalne djelatnosti i njezin kolektiv.

Učinili smo sve što je u našoj mogućnosti kako bi se spremno dočekale vremenske nepogode i moguće veće padaline snijega. Općina je osigurala dovoljne zalihe materijala za posipavanje cesta i opremila komunalnu službu potrebnim strojevima za čišćenje snijega, a sama Služba raspolaže dovoljnim brojem zaposlenih. Isto tako, osigurane su i potrebne količine goriva tako da građani mogu očekivati od komunalne službe pravovremeno i adekvatno reagiranje u slučaju sniježnih oborina, izjavio je općinski načelnik Mario Jurkić.

Također, općinski načelnik je istaknuo da su zahvaljujući Samostalnoj službi za komunalne djelatnosti i požrtvovnosti njezinih djelatnika, ceste na području općine Domaljevac-Šamac tijekom zimskih razdoblja kvalitetno održavane, zbog čega, zajedno s građanima općine dijeli zadovoljstvo angažmanom komunalne službe u zimskom razdoblju.

  

DOMALJEVAC ZASLUŽUJE BOLJE

Općinski načelnik Mario Jurkić imenovao je Koordinacijsko tijelo kako bi se nastavila i unaprijedila suradnja sa županijskim tijelima vlasti: Vladom Županije Posavske, Skupštinom Županije Posavske, ministarstvima, upravama i agencijama u Vladi Županije Posavske u sastavu:

1. Mario Ćošković, mag.iur. iz Domaljevca,

2. Luka Lucić, stručni prvostupnik ekonomije iz Domaljevca i

3. Mato Rošić, bacc.oec. iz Domaljevca.

Cilj formiranja ovog tijela je da se unaprijedi suradnja s institucijama Županije Posavske kao i da se u ime općine Domaljevac-Šamac redovno prezentiraju potrebe naše lokalne zajednice. Sastav imenovanog tijela, koje će zastupati općinu Domaljevac-Šamac, čine djelatnici općine koji su se istaknuli svojim radom i zalaganjem, a naša općina zaslužuje samo najbolje, kako na izradi dokumenata tako i u upravljanju projektnim ciklusima.

Koordinacijsko tijelo ima zadatak da s navedenim razinama vlasti Županije Posavske u ime općine Domaljevac-Šamac:

– vrši komunikaciju oko svih pitanja koje navedene razine vlasti obavljaju a odnose se na područje i građane općine Domaljevac-Šamac,

– radi na pripremi projekata, kandidiranju i realizaciji istih koji se odnose na područje općine Domaljevac-Šamac.

Dužnost Koordinacijskog tijela za suradnju sa županijskim tijelima vlasti je da jednom mjesečno podnesu pisano izvješće o svojim aktivnostima općinskom načelniku te da kvartalno informiraju Općinsko Vijeće Domaljevac-Šamac o postignutim rezultatima svojega rada.

IZLAGANJE JAVNOSTI DOKUMENTA PRORAČUNA OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC ZA 2018. GODINU

Pozivaju se građani, organizacije civilnog društva, subjekti javnog i privatnog sektora s područja općine Domaljevac-Šamac, kao i ostali subjekti iz zainteresirane javnosti da se uključe u proces kreiranja Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2018. godinu.

U tom smislu svi zaniteresirani mogu izvršiti uvid u predloženi dokument Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2018. godinu u Službi za financije i gospodarstvo, na oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac i na službenoj web stranici www. domaljevac.ba, te uputiti svoje sugestije, primjedbe i prijedloge putem obrasca za sudjelovanje u javnom izlaganju na adresu elektroničke pošte:opcina.domaljevac@outlook.com ili dostaviti na protokol općine Domaljevac-Šamac do 31.01.2018. godine.

Dokument Proračuna Općine Domaljevac-Šamac za 2018. godinu
Obrazac za sudjelovanje u javnom izlaganju

OBAVIJEST ZA KORISNIKE OSOBNIH I OBITELJSKIH INVALIDNINA, TE KORISNIKE RATNIH ODLIČJA

Služba za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata općine Domaljevac-Šamac poziva svoje korisnike osobnih i obiteljskih invalidnina, te korisnike ratnih odličja, koji se vode u Matičnom uredu Domaljevac da su se obvezni javiti u Službu radi identifikacije korisnika prava.

Korisnici osobnih i obiteljskih invalidnina, te korisnici ratnih odličja Službe za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata općine Domaljevac-Šamac, koji se ne vode u Matičnom uredu Domaljevac, obvezni su u Službi dopuniti osobnu dokumentaciju, rodnim listom, izjavom korisnika prava o identifikaciji i izjavom o životu koju ovjerava kod nadležnog općinskog organa. Također, isti su dužni dostavljati svakih 6 mjeseci izjavu o životu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa.

Svi oni koji se ne odazovu i ne dostave traženu dokumentaciju, općinska Služba će do njihova dostavljanja, privremeno obustaviti isplatu ostvarenih prava sukladno instrukcijama Fedaralnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida iz domovinskog rata.

ODRŽANA „FINALNA KONFERENCIJA IZGRADNJE MJERA POVJERENJA MEĐU MLADIMA“

Predstavnici općine Domaljevac-Šamac, na čelu s načelnikom Mariom Jurkićem, sudjelovali na „Finalnoj konferenciji Izgradnje mjera povjerenja među mladima” koju je organiziralo Vijeće Europe u Sarajevu u sklopu projekta „Osnaživanje mladih u lokalnoj zajednici – podijeljene općine u BiH“. Konferenciju je vodila Anna Capello, direktorica Odjela za Izgradnju Mjera Povjerenja, koja je govorila o važnosti ovog i drugih projekata čiji je cilj uspostavljanje dijaloga između narušenih međuljudskih odnosa u BiH te je osobito naglasila aktivno i odgovorno učešće mladih kao ključno u procesu pomirenja u BiH.

Načelnik Mario Jurkić je u svojem obraćanju pohvalio suradnju mladih na nivou klastera koji čine općine Domaljevac-Šamac, Šamac,Vukosavlje i Odžak te naglasio kako bi trebali uspostaviti partnerske odnose koji će voditi lakšem rješavanju problema i potreba mladih na ovom području.