Održana IV. redovna sjednica Općinskog Vijeća Ispis
Petak, 10 Ožujak 2017 12:20

Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac održalo je IV. redovnu sjednicu u dvorani Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu na kojoj je sudjelovalo 10 vijećnika.

Nakon prijedloga izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda usvojen je sljedeći dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja

 2. Prijedlog Odluke o naknadama općinskih vijećnika i članova stalnih radnih tijela

 3. Izvješće o radu sa financijskim izvješćem Centra za socijalni rad Domaljevac za 2015. godinu

 4. Izvješće o radu sa financijskim izvješćem Centra za socijalni rad Domaljevac za 2016. godinu

 5. Prijedlog financijskog plana sa planom rada Centra za socijalni rad Domaljevac za 2017. godinu

 6. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2015. godinu

 7. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2016. godinu

 8. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za praćenje položaja branitelja, ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih i nestalih branitelja

 9. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za obnovu i povratak izbjeglih i raseljenih osoba

 10. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava, mlade i jednakopravnost spolova

U sklopu prve točke dnevnog reda, vijećnici su aktivno sudjelovali postavivši niz pitanja iz raznih oblasti koja su u nadležnosti općine Domaljevac-Šamac.

Vijećnici su potrebnom većinom usvojili prijedlog Odluke o naknadama općinskih vijećnika i članova stalnih radnih tijela čiji je nacrt obrazložio predsjednik općinskog vijeća.

Na prijedlog v.d. ravnateljice Centra za socijalni rad, usvojeno je izvješće o radu Centra za socijalni rad zajedno sa financijskim izvješćem za 2015. i 2016. godinu te plan rada za 2017. godinu. U nastavku sjednice usvojeno je Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2015. i 2016. godinu.

Jednoglasnom odlukom vijećnika izabrani su članovi sljedećih povjerenstava:

 1. Povjerenstvo za praćenje položaja branitelja, ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih i nestalih branitelja

 2. Povjerenstvo za obnovu i povratak izbjeglih i raseljenih osoba

 3. Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava, mlade i jednakopravnost spolova