Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA XXIV. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Za 24. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac usvojen je Dnevni red sa 17. točaka.

Na početku sjednice općinski načelnik Stjepan Piljić  izvijestio je vijećnike o aktivnostima od protekle sjednice Općinskog vijeća. Vijećnici su informirani o realizaciji odluka s prošle sjednice vijeća, procesu preuzimanja zemljišta na Staklenicima, natječaju za općinsko izborno povjerenstvo i prostoru Centra za zdravo starenje.

Općinski načelnik je izvijestio vijećnike o potpisivanju Ugovora za ugradnju stolarije Zdravstveno rehabilitacijskog centra sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH u Grudama, kao i o održanoj Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza – „Tišina“.

Općinu Domaljevac-Šamac u travnju ove godine posjetio je  državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas. Tajnik Milas je obišao objekte koje su dobili potporu Vlade RH, te je razgovarano o nastavku suradnje s Općinom Domaljevac-Šamac.

U sklopu projekta „Zeleni Jelas“ dovršena je sadnja oko 120 komada ukrasnog drveća, a u tijeku je uređenje zelene površine između Sportske ulice i Ulice 104. brigade HVO-a.

U razdoblju od prošle sjednice Općina je dala potporu organizaciji Uskrsnog druženja, Sportskoj večeri klubova te promociji knjige autora Roke Pušeljića.

Također data je i potpora braniteljskim udrugama za organizaciju 32. obljetnice osnutka 104.brigade HVO-a.

Početkom travnja ove godine općinski pravobranitelj je izvjestio Općinu da su svi tužbeni zahtjevi bivših djelatnika Komunalne službe odbijeni. Radi se o nepravomoćnoj presudi, budući da postoji pravo žalbe.

Pod drugom točkom dnevnog reda općinski načelnik obrazložio je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2023. godinu, te je Zaključak jednoglasno usvojen. Financijski rezultat izvješća pokazuje da je ostvaren višak prihoda nad rashodima (suficit) u iznosu od 4.697,00 KM.

Pod 3. točkom jednoglasno je usvojena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, općinski načelnik obrazložio je da se na temelju ove Odluke u katastarskim i zemljišnim knjigama na nekretnini ove Odluke izvršit će se upis promjene načina korištenja iz „ostalo neplodno zemljište“ u namjenu „dvorište“, te će se također izvršiti upis prava posjeda i prava vlasništva na ime i u korist Općine Domaljevac-Šamac.

Pod 4. točkom jednoglasno je usvojena Odluka o prodaji općinskog zemljišta koja se odnosi na 33 m2 zemljišta iz točke 3.

Pod 5. točkom potrebnom većinom doneseno je Rješenje o razrješenju dužnosti članova Općinskog izbornog povjerenstva, budući da je starom sazivu Povjerenstva istekao mandat.

Pod 6. točkom dnevnog reda potrebnom većinom je usvojeno Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Općinskog izbornog povjerenstva, te Rješenje se šalje Centralnoj izbornoj komisiji za dobivanje suglasnosti.

U nastavku sjednice potrebitom većinom je usvojena sedma točka dnevnog reda Zaključak o usvajanju Plana rada s financijskim planom Javnog poduzeća „Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac za 2024. godinu i osma točka dnevnog reda Zaključak o usvajanju izvješća o radu s financijskim izvješćem Javnog poduzeća „Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac za 2023. godinu.

U nastavku sjednice jednoglasno je usvojena deveta točka dnevnog reda Zaključak o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Doma zdravlja Domaljevac-Šamac za 2023. godinu, a deseta točka dnevnog reda Zaključak o usvajanju izvješća radu s financijskim izvješćem za 2023. godinu Centra za socijalni rad Domaljevac usvojena je potrebitom većinom.

Jednoglasno su usvojene jedanaesta točka dnevnog reda Zaključak o usvajanju izvješća o radu s financijskim izvješćema Dječjeg vrtića Domaljevac za 2023. godinu i dvanaesta točka dnevnog reda Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole Braće Radića Domaljevac za 2023. godinu.

Pod 13. točkom dnevnog reda, jednoglasno je usvojen Zaključak o usvajanju izvješća o radu s financijskim izvješćem za 2023. godinu Općinskog izbornog povjerenstva.

Jednoglasno su usvojene četrnaesta točka dnevnog reda Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Mjesne zajednice Grebnice za 2023. godinu i petnaesta točka dnevnog reda Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Mjesne zajednice Bazik za 2023. godinu.

Pod 16. točkom dnevnog reda Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac, na prijedlog općinskog načelnika donijelo je Odluku o podnošenju zahtjeva za izdavanje bezuvjetne bankarske garancije Općini Domaljevac-Šamac u korist Uprave za indrektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Domaljevac-Šamac da može podnijeti zahtjev za izdavanje bezuvjetne bankarske garancije kod UniCredit Bank d.d. Mostar u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja. Vijećničku inicijativu uputio je vijećnik Alen Ćošković, a vijećničko pitanje postavio vijećnik Mato Rošić.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)