Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ŠVICARSKI GRANTOVI ZA MALE PROJEKTE 2019-2022.

Švicarska Ambasada u BiH raspisuje javni poziv “”Grant za male projekte 2019-2022”. Prihvatljivi projekti moraju biti inovativni, manji i socijalno, ekonomski, ekološki i politički relevantni.Intervencije moraju dati opipljive rezultate na individualnom i/ili nivou politika 

i direktno doprinijeti rezultatima sadašnje Strategije i šire.

Postoji značajan potencijal za dodatnu vrijednost u malim projektima kada su oni autentični i kreativni sa vidljivim uticajima, te kada se pilotiraju nova lokalna partnerstva. Osim toga, oni mogu djelovati kao pokretači za otkrića novih ideja ili pristupa.

Ambasada se fokusira na pružanje podrške projektima u svim geografskim područjima BiH.

Dodatne informacije nalaze se na linku.