Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA 2. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas, 15. veljače, održana je II.  redovna sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac. Za današnju sjednicu usvojen je dnevni red sa 7 točaka.

Na prijedlog općinskog načelnika Stjepana Piljića, usvojen je Proračun općine Domaljevac-Šamac za 2021. godinu u iznosu od 3.393.000,00 KM te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2021. godinu. Proračun općine Domaljevac-Šamac bit će objavljen u Službenom glasilu, kao i na službenoj internet stranici općine Domaljevac-Šamac.

Prilikom prezentiranja Prijedloga proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2021. godinu, općinski načelnik Stjepan Piljić je istaknuo kako je prijedlog proračuna pripremljen u skladu sa Zakonom o proračunu FBiH, konzultirajući se sa strukom te osluškujući potrebe građana. Načelnik je istaknuo najznačajnije proračunske prihode koji se vežu uz carinski terminal te rashodovnu stranu koja sadržava niz projektnih aktivnosti usmjerenih na razvoj općine Domaljevac-Šamac. Vijećnici HDZ 1990 i Vijećnik HSP-a BiH uložili su ukupno 5 amandmana na prijedlog proračuna koji nisu dobili potrebnu većinu te nisu uvršteni u Proračun općine Domaljevac-Šamac za 2021. godinu.

Općinsko vijeće na ovoj sjednici razmatralo je i jednoglasno usvojilo Odluku o davanju prostorija na korištenje Udrugama proisteklim iz Domovinskog rata općine Domaljevac-Šamac.

Na današnjoj sjednici vijećnici su izabrali članove za tri povjerenstva:

  • Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica
  • Povjerenstvo za praćenje položaja branitelja, ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih i nestalih branitelja
  • Povjerenstvo za prostorno uređenje i ekologiju

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja i sugestije za rad vijeća.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)