Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA XIV. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas, 31. ožujka, održana je XIV. redovna sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac. Za sjednicu je usvojen dnevni red sa 12 točaka.

Pod prvom točkom dnevnog reda općinski načelnik iznio je informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između dviju sjednica OV-a.

Na današnjoj sjednici, pod drugom točkom dnevnog reda, potrebitom većinom, usvojeno je Rješenje o razrješenju Upravitelja Samostalne općinske službe za komunalne djelatnosti. Budući da sve poslove i djelatnike navedene službe preuzima Javno poduzeće „Vodokom Domaljevac“, doneseno je spomenuto rješenje.

Potrebitom većinom usvojena je treća točka dnevnog reda Odluka o ukidanju samostalne općinske službe za komunalne djelatnosti. Donošenjem ove Odluke, uposlenike i djelokrug poslova službe preuzima Javno poduzeće „Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac. Sporazum će potpisati općinski načelnik i v.d. ravnatelja Javnog poduzeća o preuzimanju uposlenika iz Samostalne službe za komunalne djelatnosti. Uposlenicima su osigurana radna mjesta i bit će im ponuđeno da potpišu Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, sa istim uvjetima i korištenjem prava iz radnog odnosa.

Osnivanjem javnog poduzeća za poslove vodoopskrbe i komunalne djelatnosti na području općine, stvoreni su uvjeti za preuzimanje djelatnika i djelokruga poslova iz općinske službe u javno poduzeće, a sve u cilju ekonomičnosti i funkcionalnosti te usklađivanja sa važećim propisima kao i praksama u drugim sredinama.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda, potrebitom većinom usvojena je Odluka o prijenosu prava upravljanja i korištenja imovine.  Ovom Odlukom pravo upravljanja i korištenja imovine bivše Samostalne općinske službe za komunalne djelatnosti prenosi se na Javno poduzeće „Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac radi obavljanja povjerenih poslova. Pod imovinom podrazumijeva se sva pokretna i nepokretna imovina koja je služila Samostalnoj općinskoj službi za komunalne djelatnosti.

Pod petom točkom dnevnog reda jednoglasno je usvojena Odluka o objavi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Dječjeg vrtića Domaljevac. Članove Upravnog odbora Općinsko vijeće imenuje na period od 4 godine te broji 5 članova.

U nastavku sjednice potrebitom većinom su usvojeni Zaključci o usvajanju Izvješća o radu Mjesnih zajednica Domaljevac, Grebnica, Bazika i Brvnika.

Pod desetom i jedanaestom točkom dnevnog reda jednoglasno su usvojene Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za praćenje položaja branitelja, ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih i nestalih branitelja i Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za ekonomske odnose i privatizaciju.

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja, te Alen Ćošković je imao 5 inicijativa a vijećničko pitanje je postavio vijećnik Mato Rošić.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)