Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA XI. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas, 17. studenog, održana je XI. redovna sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac. Za današnju sjednicu usvojen je dnevni red sa 7 točaka. Na samom početku sjednice općinski načelnik je iznio informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između dviju sjednica OV-a.

Nakon što je načelnik općine Stjepan Piljić obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2022. godinu, vijećnici su potrebnom većinom usvojili ovaj dokument. Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenom prirodnom i drugom nesrećom – sušom 2022. godine na području općine Domaljevac-Šamac. Sredstva za naknadu štete tražit će se od viših razina vlasti.

Vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju savskog obrambenog nasipa na području Srednje Posavine u K.O. Domaljevac. Ova odluka jedan je od koraka potrebnih kako bi Agencija za vodno područje rijeke Save započela realizaciju projekta rekonstrukcije – nadvisivanja savskog nasipa na razinu stogodišnjih voda.

Jednoglasno je usvojena Odluka o osnivanju Savjeta za izradu Urbanističkog plana Domaljevca za period 2020.-2040. godine. Prema Odluci u Savjet plana imenuju se: Miroslav Lucić, Budimka Mikić, Josip Brašnić, Katarina Rošić i Zlatko Špionjak. Članovi savjeta vršit će sve potrebne poslove u pripremi Urbanističkog plana.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Odluke o prodaji općinskog građevinskog zemljišta. Predmet prodaje je općinsko građevinsko zemljište označeno kao : k.č. 6340/8 upisane u PL broj 177 k.o. Domaljevac, površine 396 m2, k.č. 6339/133 upisane u PL broj 177 k.o. Domaljevac, površine 1.500 m2. Vijeće je ovom odlukom ovlastilo općinskog načelnika da provede postupak javnog nadmetanja – licitacije za prodaju zemljišta.

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja i sugestije za rad vijeća. Vijećničku inicijativu podnijela je vijećnica Marina Blažanović.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)