Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA VIII REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas, 30. prosinca, održana je VIII.  redovna sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac. Za današnju sjednicu usvojen je dnevni red sa 8 točaka.

Na samom početku sjednice općinski načelnik je iznio informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između dviju sjednica OV-a.

Na prijedlog općinskog načelnika Stjepana Piljića, usvojen je Proračun općine Domaljevac-Šamac za 2022. godinu u iznosu od 3.245.000,00 KM te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2022. godinu. Proračun općine Domaljevac-Šamac bit će objavljen u Službenom glasilu, kao i na službenoj internet stranici općine Domaljevac-Šamac.

Proračunom za 2022. godinu predviđeno je niz investicija kao i isplata naknada za novorođenu djecu u iznosu od 1.500,00 KM za svako novorođeno dijete. Također su predviđena sredstva iz ostalog dijela programa socijalne odgovornosti, naknade za učenike, studente, branitelje, dječji vrtić i ostalo. Od investicija se izdvajaju izgradnja vodovodne mreže, uređenje kanala Jadrice, rekonstrukcija sportskog objekta Srimac, uređenje parkinga kod čitaonice u Grebnicama, rekonstrukcija cesta i drugo.

Prilikom prezentiranja Prijedloga proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2022. godinu, općinski načelnik Stjepan Piljić je istaknuo kako je prijedlog proračuna pripremljen u skladu sa Zakonom o proračunu FBiH, konzultirajući se sa strukom te osluškujući potrebe građana. Načelnik je istaknuo najznačajnije proračunske prihode koji se vežu uz carinski terminal te rashodovnu stranu koja sadržava niz projektnih aktivnosti usmjerenih na razvoj općine Domaljevac-Šamac. Vijećnici HDZ 1990 uložili su ukupno 5 amandmana na prijedlog proračuna koji nisu dobili potrebnu većinu te nisu uvršteni u Proračun općine Domaljevac-Šamac za 2022. godinu.

Nakon što je pomoćnik općinskog načelnika Miroslav Lucić prezentirao, jednoglasno je usvojen prijedlog Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Domaljevac-Šamac. Procjena ugroženosti urađena je u skladu sa Metodologijom za izradu Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća. Kod procjenjivanja ukupnog stanja ugroženosti, spremnosti i prevencije za sve oblike prirodnih i drugih nesreća, korišteni su svi dostupni podaci o opasnostima na cjelokupnom području Općine, dosadašnja iskustva i praksa djelovanja, te je izvršena konzultacija sa organizacijama i institucijama vladinog i nevladinog sektora. Kao osnovni pokazatelj pri procjenjivanju korištena su iskustva i pouke iz prirodne nepogode od poplave koja je 2014. godine pogodila područje Općine.

Jednoglasnom odlukom vijećnici su usvojili Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu mjesne zajednice Brvnik za 2020. godinu, dok su potrebitom većinom usvojena izvješća mjesnih zajednica Grebnice i Bazik za 2020. godinu.

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja i sugestije za rad vijeća.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)