Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA TREĆA REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas, 30. ožujka održana je III. redovita sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac. Za današnju sjednicu usvojen je dnevi red sa 15 točaka. Načelnik općine Stjepan Piljić prezentirao je informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između dviju sjednica OV-a.

Vijećnici su na današnjoj sjednici jednoglasno usvojili Program rada Općinskog Vijeća Domaljevac-Šamac za 2021. godinu te Odluku o profesionalizaciji dužnosti predsjednika Općinskog Vijeća.

Na prijedlog općinskog načelnika Stjepana Piljića usvojeno je Izvješće o radu Općinskog Načelnika i općinskih službi za 2020.godinu te Plan rada Općinskog načelnika i općinskih službi za 2021.godinu.

Jednoglasnom odlukom viječnika usvojen je prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za izdavanje bezuvjetne bankarske garancije Općini Domaljevac-Šamac u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Domaljevac-Šamac da može podnijeti zahtjev za izdavanje bezuvjetne bankarske garancije kod UniCredit Bank d.d. Mostar u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH. Izdavanjem bankarske garancije osiguravaju se uvjeti za neometano poslovanje na carinskom terminalu.

U cilju izrade prostorno-planske dokumentacije, Općinsko vijeće na ovoj sjednici razmatralo je i jednoglasno usvojilo sljedeće odluke:

  • Odluka o osnivanju Savjeta za izradu Prostornog plana općine Domaljevac-Šamac za period 2020.-2040. godine
  • Odluka o usvajanju Smjernica za izradu Prostornog plana općine Domaljevac-Šamac za period 2020.-2040.godine
  • Odluka o uključivanju javnosti u proces izrade i donošenja Prostornog plana općine Domaljevac-Šamac za period 2020.-2040.godine
  • Odluka o usvajanju Programa i plana aktivnosti za pripremu i izradu Prostornog plana općine Domaljevac-Šamac za period 2020.-2040.godine

U nastavku sjednice, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole Braće Radića Domaljevac. Nakon provedene procedure u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu, na ovaj način formirat će se upravljačko tijelo škole sa propisanim ovlastima uključujući i izbor ravnatelja škole. Rad u školskom odboru je volonterski a mandat traje četiri godine. 

Na današnjoj sjednici vijećnici su izabrali članove za tri povjerenstva::

  • Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava, žalbe i predstavke
  • Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava, mlade i jednakopravnost spolova
  • Povjerenstvo za obnovu i povratak izbjeglih i raseljenih osoba

U posljednja točci dnevnog reda vijećnici Alen Ćošković i Matijas Pejić postavili su vijećnička pitanja za koja će dobiti pismeni odgovor.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)