Preskočite na sadržaj Prijeđite na lijevu bočnu traku Prijeđite na desnu bočnu traku Prijeđite na podnožje

Novosti

ZAVRŠENI RADOVI NA UREĐENJU HRVATSKOG DOMA U DOMALJEVCU

Općina Domaljevac-Šamac izvijestila je Središnji državni ured za Hrvate izvan RH da je okončan projekt rekonstrukcije krovišta Hrvatskog doma u Domaljevcu. Osim potpune rekonstrukcije krovišta, očišćene su i oličene vanjske površine cijelog kompleksa, uključujući Dom branitelja 104. HVO brigade i općinsku vijećnicu te dijelove koje koristi Skupština Županije Posavske.

U okviru rekonstrukcije krovišta Hrvatskog doma izgrađen je novi zabat, na koji je odlukom općinskog načelnika postavljen stilizirani hrvatski povijesni grb unutar lovorovog vijenca koji simbolizira hrvatski identitet naroda na području Domaljevca i pobjedu nad mnogobrojnim nedaćama koje su ga kroz povijest pratile. Uz grb se nalazi prigodan natpis koji preveden s latinskog znači “Čini dobro i nikoga se ne boj”. Njime se odašilje poruka o vodilji za rad i djelovanje pod kojom se ni u budućnosti neće dovesti u pitanje opstojnost hrvatskog naroda na ovom području.

Općinski načelnik Mario Jurkić ističe kako je prije rekonstrukcije postojao veliki rizik od obrušavanja krovišta, posebice u zimskim razdobljima kada je zbog snijega krovište trpilo značajna opterećenja.

Sada je Hrvatski dom postao prepoznatljiv objekt na korist građanima općine. Kvalitetniji uvjeti svakako da će doprinijeti i kvalitetnijem radu svih onih udruga i organizacija koje su u svom radu vezani za objekt Hrvatskog doma u Domaljevcu, izjavio je općinski načelnik Mario Jurkić prigodom završetka projekta.

  

  

 

JAVNI POZIV „PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU/SAMOZAPOŠLJAVANJU POVRATNIKA U POLJOPRIVREDI U PERIODU 2018. I 2019. godine

Fizička lica – povratnici se mogu prijaviti za sljedeće namjene/programe:

1) Dodjela poljoprivrednih mašina, mehanizacije i priključaka;

2) Dodjela plastenika (metalni i plastični različitih dimenzija

3) Dodjela opreme za proizvodnju u poljoprivredi (oprema za pčelarstvo, mljekarstvo, tov pilića/brojlera, tov koka nosilja, sistem za navodnjavanje i dr.);

4) Obnova i izgradnja stajskih i gospodarskih objekata ;.

5) Dodjela sadnica drvenastog i jagodičastog voća (zasad na minimalno 2 dunuma);

6) Dodjela financijskih sredstava za realizaciju samostalnog projekta u iznosu do 5.000,00 KM.

Ovdje možete preuzeti Javni poziv i obrasce

OSIGURANI UVJETI ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE CESTA NA PODRUČJU OPĆINE

U općinskom poglavarstvu razmatrano je stanje pripravnosti ljudstva, opreme i zaliha materijala potrebnog za zimsko održavanje cesta, nogostupa i drugih javnih površina na području općine Domaljevac-Šamac.

Unatoč tomu što vijećnici u općinskom Vijeću Domaljevac-Šamac nisu usvojili odluku o financiranju općine do donošenja općinskog proračuna, općinski načelnik ističe da su osigurani svi uvjeti za učinkovito i kvalitetno zimsko održavanje cesta i javnih površina, za što je zadužena Samostalna služba za komunalne djelatnosti i njezin kolektiv.

Učinili smo sve što je u našoj mogućnosti kako bi se spremno dočekale vremenske nepogode i moguće veće padaline snijega. Općina je osigurala dovoljne zalihe materijala za posipavanje cesta i opremila komunalnu službu potrebnim strojevima za čišćenje snijega, a sama Služba raspolaže dovoljnim brojem zaposlenih. Isto tako, osigurane su i potrebne količine goriva tako da građani mogu očekivati od komunalne službe pravovremeno i adekvatno reagiranje u slučaju sniježnih oborina, izjavio je općinski načelnik Mario Jurkić.

Također, općinski načelnik je istaknuo da su zahvaljujući Samostalnoj službi za komunalne djelatnosti i požrtvovnosti njezinih djelatnika, ceste na području općine Domaljevac-Šamac tijekom zimskih razdoblja kvalitetno održavane, zbog čega, zajedno s građanima općine dijeli zadovoljstvo angažmanom komunalne službe u zimskom razdoblju.

  

DOMALJEVAC ZASLUŽUJE BOLJE

Općinski načelnik Mario Jurkić imenovao je Koordinacijsko tijelo kako bi se nastavila i unaprijedila suradnja sa županijskim tijelima vlasti: Vladom Županije Posavske, Skupštinom Županije Posavske, ministarstvima, upravama i agencijama u Vladi Županije Posavske u sastavu:

1. Mario Ćošković, mag.iur. iz Domaljevca,

2. Luka Lucić, stručni prvostupnik ekonomije iz Domaljevca i

3. Mato Rošić, bacc.oec. iz Domaljevca.

Cilj formiranja ovog tijela je da se unaprijedi suradnja s institucijama Županije Posavske kao i da se u ime općine Domaljevac-Šamac redovno prezentiraju potrebe naše lokalne zajednice. Sastav imenovanog tijela, koje će zastupati općinu Domaljevac-Šamac, čine djelatnici općine koji su se istaknuli svojim radom i zalaganjem, a naša općina zaslužuje samo najbolje, kako na izradi dokumenata tako i u upravljanju projektnim ciklusima.

Koordinacijsko tijelo ima zadatak da s navedenim razinama vlasti Županije Posavske u ime općine Domaljevac-Šamac:

– vrši komunikaciju oko svih pitanja koje navedene razine vlasti obavljaju a odnose se na područje i građane općine Domaljevac-Šamac,

– radi na pripremi projekata, kandidiranju i realizaciji istih koji se odnose na područje općine Domaljevac-Šamac.

Dužnost Koordinacijskog tijela za suradnju sa županijskim tijelima vlasti je da jednom mjesečno podnesu pisano izvješće o svojim aktivnostima općinskom načelniku te da kvartalno informiraju Općinsko Vijeće Domaljevac-Šamac o postignutim rezultatima svojega rada.

IZLAGANJE JAVNOSTI DOKUMENTA PRORAČUNA OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC ZA 2018. GODINU

Pozivaju se građani, organizacije civilnog društva, subjekti javnog i privatnog sektora s područja općine Domaljevac-Šamac, kao i ostali subjekti iz zainteresirane javnosti da se uključe u proces kreiranja Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2018. godinu.

U tom smislu svi zaniteresirani mogu izvršiti uvid u predloženi dokument Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2018. godinu u Službi za financije i gospodarstvo, na oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac i na službenoj web stranici www. domaljevac.ba, te uputiti svoje sugestije, primjedbe i prijedloge putem obrasca za sudjelovanje u javnom izlaganju na adresu elektroničke pošte:opcina.domaljevac@outlook.com ili dostaviti na protokol općine Domaljevac-Šamac do 31.01.2018. godine.

Dokument Proračuna Općine Domaljevac-Šamac za 2018. godinu
Obrazac za sudjelovanje u javnom izlaganju