Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NA 23. SJEDNICI OPĆINSKO VIJEĆE DONIJELO ODLUKU O PREUZIMANJU ZEMLJIŠTA NA „STAKLENICIMA“

Na početku sjednice općinski načelnik Stjepan Piljić  izvijestio je vijećnike o aktivnostima od protekle sjednice Općinskog vijeća.

Pod drugom i trećom točkom dnevnog reda, općinski načelnik dodatno je obrazložio Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za 2023. godinu, kao i Plan rada Općinskog načelnika i općinskih službi za 2024. godinu, te su  jednoglasno doneseni Zaključci o usvajanju ovih dokumenata.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve Proračuna Općine Domaljevac-Šamac za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine. Ovim Izvješćem vijećnici su informirani o utrošku tekuće pričuve, koja se koristi za programe koji nisu planirani proračunom ili su planirani u nedovoljnoj mjeri.

Na redovitoj 23. sjednici Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac, na prijedlog općinskog načelnika donijelo je odluku koja će značajno utjecati na budući razvoj lokalne zajednice. Na današnjoj sjednici, vijeće je jednoglasno podržalo Odluku o prestanku prava korištenja i promjeni upisa na zemljištu koje se nalazi na lokaciji Staklenika.

Ovo zemljište, koje nije bilo u aktivnoj uporabi već više od jednog desetljeća, postaje fokusom planiranja za buduće projekte. Današnjoj odluci vijeća prethodilo je vrijeme intenzivnih radnji prikupljanja relevantne dokumentacije te konzultacije s pravnim stručnjacima kako bi se osigurala pravna i zakonska osnova za predložene promjene. Ključni motivi iza ove odluke su stvaranje preduvjeta za korištenje termalnih izvora na navedenoj lokaciji, kao i poticanje potrage za investitorima koji bi podržali razvoj ovog područja.

Termalni izvori, kao prirodni resurs s brojnim potencijalima, predstavljaju vrijednu priliku za lokalnu ekonomiju i turizam. Ovim korakom, Općina Domaljevac-Šamac želi osigurati dugoročni prosperitet za svoje stanovnike i stvoriti povoljne uvjete za ekonomski rast. Očekuje se da će promjene u upisu posjeda i vlasništva na Općinu omogućiti brži i učinkovitiji razvoj planiranih projekata te otvoriti nova radna mjesta.

“Nakon više od jednog desetljeća stagnacije i neriješenog statusa zemljišta na kome se nalaze termalni izvori, pokrećemo stvari s mrtve točke. Današnja odluka općinskog vijeća predstavlja važan korak prema ostvarenju ciljeva održivog razvoja i unapređenju životnog standarda građana općine. Očekujem se da će se provedba ove odluke odvijati transparentno i u skladu s zakonskim propisima, uz aktivno sudjelovanje svih relevantnih dionika kako bi se maksimalno iskoristili potencijali ovog područja”, izjavio je općinski načelnik Stjepan Piljić.

U nastavku sjednice, potrebitom većinom su usvojene 6. i 7. točka dnevnog reda, koje se odnose na Povjerenstvo o provedbi javnog natječaja kao i Odluka o Javnom natječaju za imenovanje predsjednika i članova Općinskog izbornog povjerenstva. Rješenje o izmjeni Rješenja kao i Odluka o izmjeni Odluke, izmjenjuje se zbog ostavke predsjednice, na mjesto predsjednice i člana Općinskog izbornog povjerenstva.

Pod osmom točkom dnevnog reda, vijećnici su potrebnom većinom usvojili Odluku o odobravanju sredstava za naknadu štete prouzročene olujnim nevremenom tijekom srpnja 2023. godine.

Odlukom Vlade Županije Posavske, određeno je da pravo na naknadu štete imaju fizičke i pravne osobe u privatnom vlasništvu koje su imale štetu na građevinskim objektima, opremi, plastenicima i plasteničkoj proizvodnji i proizvodnji suncokreta. Građani koji su imali procijenjenu štetu do 1.000,00 KM pripada naknada štete u iznosu 100 KM, a građanima kojima je šteta procijenjena preko 1.000,00 KM pripada naknada štete u iznosu od 100 KM i dodatno proporcionalno iznosu prijavljene štete i preostalom iznosu raspoloživih sredstava.

U nastavku sjednice jednoglasno je usvojena deveta točka dnevnog reda Zaključak o usvajanju Plana rada s financijskim planom Doma zdravlja Domaljevac-Šamac za 2024. godinu, a deseta točka dnevnog reda Zaključak o usvajanju Plana rada s financijskim planom za 2024. godinu Centra za socijalni rad Domaljevac usvojena je potrebitom većinom.

Jednoglasno je usvojen Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2023. godinu.

Potrebnom većinom donesena je i Odluka o izmjeni odluke o izvršenju proračuna kojom se plaće djelatnika u općinskoj upravi povećavaju za 5%.

Pod 13. točkom dnevnog reda potrebnom većinom donesen je Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku za raskid Ugovora sa Privatnom zdravstvenom ustanovom za zdravstvenu i palijativnu njegu Spitex d.o.o. Brčko o zakupu poslovnih prostorija Centra za zdravo starenje. Budući da Spitex d.o.o. Brčko prestaje sa radom, potrebno je izvršiti raskid ugovornog odnosa te raspisati novi natječaj.

Pod 14. točkom dnevnog reda potrebnom većinom usvojena je Odluka o davanju zakup poslovnih prostorija Centra za zdravo starenje, na temelju koje će se raspisati Javni poziv te omogućiti da se nastavi obavljanje djelatnosti brige za starije i nemoćne u ovom objektu.

Pod 15. točkom dnevnog reda jednoglasno usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta koja je prihod Općine Domaljevac-Šamac u 2023. godini.

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja, inicijativu za općinskog načelnika imao je vijećnik Alen Ćošković, a inicijativu za predsjednika općinskog vijeća imala je vijećnica Marina Blažanović.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)