Video sadržaj


Javni poziv za privremeni radni angažman u svrhu javnog rada na održavanju – košenju poljskih nasipa Bazik-Domaljevac i Domaljevac PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 29 Svibanj 2017 11:01

Temeljem Odluke o održavanju poljskog nasipa Bazik-Domaljevac broj: 01-14-1249/17 od 23. 05. 2017. godine, općinki načelnik raspisuje

 

Javni poziv za privremeni radni angažman u svrhu javnog rada na održavanju – košenju poljskih nasipa Bazik-Domaljevac i Domaljevac

 

I. Pozivaju se svi zainteresirani radno sposobni građani Općine Domaljevac-Šamac da se prijave za privremeni radni angažman u svrhu održavanja poljskih nasipa Bazik-Domaljevac i Domaljevac.

II. Javni radovi na održavanju-košenju poljskih nasipa Bazik-Domaljevac i Domaljevac izvodit će se u lipnju 2017. godine.

III.Uvjet za angažiranje radno-sposobne osobe za javne radove je da ista posjeduje vlastiti stroj za košenje – trimer koji će koristiti za javne radove.

IV. Novčana naknada za dnevni radni angažman u trajanju od 8,00 do 16,00 sati sa strojem u provedbi javnih radova koji su predmet ovoga poziva iznosi 50,00 KM. Na navedeni iznos Općina Domaljevac-Šamac će obračunati i uplatiti propisane poreze i doprinose.

V. Općina Domaljevac-Šamac će u provedbi javnih radova koji su predmet ovoga poziva osigurati ostali potreban potrošni materijal za javne radove.

VI. Za prijavu na ovaj Javni poziv potrebno je popuniti Zahtjev za privremeni radni angažman i predati u Centru za pružanje usluga građanima - šalter sali općine Domaljevac-Šamac do 02. lipnja 2017. godine do 1200 sati, te ponijeti osobnu iskaznicu na uvid zbog identifikacije.Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Županija Posavska

Općina Domaljevac-Šamac

Općinski načelnik

 

Broj: 01-14-1249-1/17

Domaljevac, 29. 05. 2017. godine                                                                                    

 

                                                                                      Općinski načelnik

                                                                                     Mario Jurkić, prof.