Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SASTANAK NA TEMU POZICIJE OPĆINA U SUSTAVU PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FBiH

Općinski načelnik Stjepan Piljić sudjelovao je na radnom sastanku u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije BiH u Sarajevu 30. svibnja, na temu pozicije manjih općina u sustavu pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

Uz predstavnike Saveza, sastanku su nazočili predstavnici 10 općina u FBiH, predstavnici Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBIH, Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun, Komisije za ustavna pitanja Doma naroda Parlamenta FBiH, te Zavoda za programiranje razvoja FBiH.

Općine i gradovi u FBiH susreću se sa nizom izazova u svakodnevnom funkcioniranju i pružanu usluga lokalnoj zajednici. Prije svega ovo se odnosi na prijenos nadležnosti sa viših razina vlasti lokalnim jedinicama samouprave a bez alociranja adekvatnih izvora financiranja za ove rashode, a poseban problem predstavlja pitanje neizravne otplate vanjskog duga FBiH od strane općina. Ovakva praksa dovodi u nepovoljan položaj pogotovo manje općine i gradove u FBiH, što može imati za posljedicu smanjenje kvalitete usluga na lokalnoj razini.

Na sastanku je zaključeno da se uputi inicijativa Parlamentu Federacije BiH o pronalasku sustavnog rješenja kako bi se manje općine stavile u povoljniju poziciju, jer imaju iste nadležnosti i rashode kao općine sa puno većim prihodima.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)