Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA XVI. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas, 30. lipnja, održana je XVI. redovna sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac. Za sjednicu je usvojen dnevni red sa 9 točaka.

Pod prvom točkom dnevnog reda općinski načelnik iznio je informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između dviju sjednica OV-a.

Na današnjoj sjednici, pod drugom točkom dnevnog reda, jednoglasno usvojen je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2022. godinu. Ukupno ostvareni rashodi su u iznosu od 3.586.659,00 KM, a za 2022. godinu ostvaren je i financijski suficit, odnosno višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 236.884,00 KM. Na ovaj način, odgovornim odnosom prema proračunskim sredstvima, Općina Domaljevac-Šamac sanirala je proračunski deficit iz prethodnih godina te u novu proračunsku godinu krenula sa pozitivnim stanjem bez ikakvih dugovanja.

Jednoglasno usvojena je treća točka dnevnog reda Odluka o prodaji općinskog građevinskog zemljišta. Donošenjem ove Odluke, a na temelju interesa građana, omogućit će se stanovnicima da dođu do odgovarajućih nekretnina predviđenih za izgradnju stambenih objekata. Riječ je o dvije parcele u Strossmayerovoj ulici, a prodaja će se obaviti putem javnog natječaja-licitacije.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda, jednoglasno usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na investiranje u cestovnu infrastrukturu. Na inicijativu Općine Domaljevac-Šamac, ovim zaključkom daje se suglasnost Vladi Županije Posavske za projekte rekonstrukcije i sanacije sljedećih cesta: Mjesna zajednica Domaljevac – ulica J.B. Jelačića odvojak MK Lucky Luke, ulica Kralja Tomislava nastavak asfaltiranja i odvojak 1, Mjesna zajednica Bazik – ulica Palih branitelja, Mjesna zajednica Grebnice – plato groblja i parking Carinskog terminala Domaljevac-Šamac.

Pod petom i šestom točkom dnevnog reda jednoglasno su usvojene točke dnevnog reda Zaključak o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem za 2022. godinu Centra za socijalni rad Domaljevac i Zaključak o usvajanju Plana rada s financijskim planom za 2023. godinu Centra za socijalni rad Domaljevac.

U nastavku sjednice jednoglasno su usvojene sedma i osma točka dnevnog reda odnosno Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 2022. godinu Općinskog izbornog povjerenstva općine Domaljevac-Šamac i Zaključak o usvajanju Financijskog plana rada Općinskog izbornog povjerenstva općine Domaljevac-Šamac za 2023. godinu

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja, te Alen Ćošković i vijećnik Mato Rošić su postavili vijećnička pitanja.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)