Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA VII REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas, 17. prosinca, održana je VII.  redovna sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac. Za današnju sjednicu usvojen je dnevni red sa 11 točaka.

Na samom početku sjednice općinski načelnik je iznio informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između dviju sjednica OV-a. Na početku izlaganja načelnik je informirao o organizaciji Adventa u Domaljevcu, te pozvao vijećnike da se priključe paljenju četvrte adventske svijeće u nedjelju 19.prosinca, priredbi koja je na rasporedu 22. prosinca te Božićnoj radosti 23. prosinca.

Nadalje je izvijestio o uplaćivanju potpora za učenike osnovnih i srednjih škola te raspisanom javnom pozivu za potpore studentima i braniteljima. Općinu Domaljevac Šamac u proteklom razdoblju posjetili su između ostalih veleposlanik Norveške NJ.E. Olav Reinertsen, direktor Federalne geodetske uprave Željko Obradović, rukovoditelj regije sjever HT Mostar Božo Perić, te ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić koji je nazočio svečanosti uručenja ključeva korisnicima višestambene zgrade.

Načelnik je informirao vijećnike o studijskoj posjeti Izraelu, održanoj pokaznoj vježbi jednica za zaštitu i spašavanje te proglašenju stanja prirodne nesreće od suše.

Kad je riječ o infrastrukturnim projektima naglasio je da je dovršena druga faza energetske učinkovitosti općinske zgrade kao i rekonstrukcija javne rasvjete, dok su projekti izgradnje parking prostora kod crkve u Domaljevcu, izgradnje ograde groblja u Domaljevcu i unutarnjeg uređenja zgrade bivše pošte u Grebnicama u tijeku i bit će dovršeni do kraja tekuće godine.

Na kraju uvodnog izlaganja općinski načelnik je pohvalio djelatnike Policijske stanice Domaljevac koji su sudjelovali u akciji uhićenja osoba povezivanih sa pljačkama na području naše općine.

Na prijedlog općinskog načelnika vijećnici su potrebnom većinom usvojili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 3.075.000,00 KM. Dokument proračuna pokazuje stabilnost u dijelu prihoda dok rashodovna strana pokriva tekuću potrošnju, program socijalne odgovornosti kao i kapitalne investicije.

Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili Prijedlog Odluke o vodoopskrbi (iz općinskog vodovoda Domaljevac). Ovom Odlukom utvrđuju se: uvjeti i način vodoopskrbe korisnika pitkom vodom; načini osiguravanja kontinuiteta u vršenju komunalne usluge opskrbom pitkom vodom (u daljem tekstu: usluga vodoopskrbe); održavanje i razvoj sistema vodoopskrbe; uvjeti i način korištenja sistema vodoopskrbe; prava i obaveze davatelja i korisnika usluge vodoopskrbe; način naplate cijene za vodoopskrbe, kao i prava korisnika u slučaju nevršenja ili

neurednog vršenja vodoopskrbe; nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke; kaznene odredbe za prekršioce odredaba ove Odluke i druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje usluge vodoopskrbe na području općine Domaljevac-Šamac.

Na današnjoj sjednici vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog Odluke o prijenosu prava upravljanja nad objektom „vodotoranj Domaljevac“ i „vodozahvat Domaljevac“, zajedno sa zemljištem a kojemu su objekati izgrađeni i koji služe za redovnu upotrebu, na JP „Vodokom Domaljevac“  d.o.o. Domaljevac.

Peta točka dnevnog reda odnosi se na Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine cijene vode i kategorizacije potrošača. Ovom Odlukom definirane su tri kategorije potrošača sa pripadajućim cijenama.

Jednoglasnom odlukom vijećnika usvojen je Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenom prirodnom i drugom nesrećom – sušom 2021 godine na području općine Domaljevac-Šamac.

Nakon što je pomoćnik općinskog načelnika Miroslav Lucić prezentirao dokumente jednoglasnom odlukom vijećnika usvojeni su: Prijedlog Odluke o usvajanju Prostornog plana općine Domaljevac-Šamac za period 2020.-2040. godine i Prijedlog Odluke o provođenju Prostornog plana općine Domaljevac-Šamac za period 2020. – 2040. godine. Prostorni plan Općine Domaljevac-Šamac za period 2020.-2040. godine je obavezujući planski dokument kojim se određuje svrsishodno organiziranje, korištenje i namjena zemljišta, te mjere i smjernice za zaštitu prostora Općine Domaljevac-Šamac koja obuhvaća ukupnu površinu od 36.83 km2.

Usvojen je Prijedlog Odluke o dodjeli prostora na korištenje udruzi žena „MARIJA“ na katu zgrade Hrvatskog Doma u Domaljevcu, Svete Ane 47. prostorija broj 2. veličine 17m2. Navedeni prostor daje se bez naknade, na neodređeno vrijeme dok postoje potrebe udruge žena „MARIJA“ za prostorom, odnosno do ukazane potrebe za prostorom od strane općine Domaljevac-Šamac.

Jednoglasnom odlukom vijećnici su usvojili Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli zemljišta na trajno korištenje. Ovim Zaključkom daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne škole „Braće Radića“ Domaljevac kojom se odobrava dodjela zemljišta na trajno korištenje „JP Elektroprivredi HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucijsko područje Sjever, zbog legalizacije novoizgrađene LMTS 10(20)/0,4 Kv „Škola Domaljevac“.

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja i sugestije za rad vijeća. Vijećnička pitanja postavili su vijećnik Alen Ćošković i dopredsjednik OV Ivan Lucić.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)