Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA VI REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas, 23. rujna, održana je VI.  redovna sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac. Za današnju sjednicu usvojen je dnevni red sa 6 točaka.

Na samom početku sjednice općinski načelnik je iznio informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između dviju sjednica OV-a.

Poseban naglasak je na zamjeni dotrajalih rasvjetnih tijela novim i modernijim LED rasvjetnim tijelima. Također je naglasio kako su  nastavljeni radovi na izgradnji vodovodne mreže u naselju Domaljevac.

Na prijedlog općinskog načelnika vijećnici su usvojili Prijedlog Statuta Javnog poduzeća „Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac. Statut je temeljni dokument Javnog poduzeća koji uređuje njegovo osnivanje, obveze osnivača, djelovanje, svrhu i ciljeve.

Potrebnom većinom usvojen je Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac u sljedećem sastavu:

  1. Ivo Pranjić, predsjednik
  2. Mato Prgomet, član
  3. Josip Brašnić, član.

Vijećnici su na današnjoj sjednici donijeli Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac. Odlukom se zadužuje Općinski načelnik, da raspiše Javni natječaj i imenuje Povjerenstvo za provedbu istog, sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i Statutu Javnog poduzeća „Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac.

Peta točka dnevnog reda odnosi se na Prijedlog Odluke o visini zakupnine stambenih jedinica u programu stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP). Ovom Odlukom utvrđuju se visina mjesečne zakupnine 9 (devet) stambenih jedinica u stambenoj zgradi koja je izgrađena u programu stambenog zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) na području općine Domaljevac-Šamac. Visina mjesečne zakupnine formirana je na osnovu procijenjenih i pretpostavljenih troškova amortizacije, troškova upravljanja, troškova investicijskog i tekućeg održavanja stambenih jedinica, rizika naplate i eventualno drugih nepredviđenih troškova. Visina zakupnine za stambene jedinice iz ove Odluke iznosi 1,00 KM po m2 .

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja i sugestije za rad vijeća. Vijećničko pitanje postavio je vijećnik Alen Ćošković.

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)