Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA 4. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas, 26. svibnja, održana je IV.  redovna sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac. Za današnju sjednicu usvojen je dnevni red sa 13 točaka.

Na samom početku sjednice općinski načelnik je iznio informacije o aktivnostima Općinskog Načelnika između dviju sjednica OV-a. Posebno je istaknuo povoljnu epidemiološku situaciju na području općine Domaljevac-Šamac koja je plod poštivanja svih epidemioloških mjera i pokazatelja da je oko 250 osoba s našeg područja primilo vakcinu. Od ostalih aktivnosti načelnik je naveo kako je ostvarena suradnja oko otvaranja Centra za zdravo starenje u kojemu će se obavljati djelatnost palijativne skrbi, odnosno skrbi za teško oboljele osobe. Privatna zdravstvena ustanova Spitex kao nositelj ove djelatnosti najavila je početno upošljavanje 6 osoba s područja naše općine. U suradnji s nadležnim policijskim postajama uređene su prostorije PU Domaljevac. Izgradnja zgrade za socijalno stanovanje je u završnoj fazi te slijedi stavljanje u funkciju. Općinski načelnik je najavio izgradnju vodozaštitnog parapetnog zida u Grebnicama koja predstavlja najrizičniju točku u borbi protiv poplava. Također je najavljena realizacija projekta zamjene postojećih rasvjetnih tijela novom Led rasvjetom koji se radi u suradnji sa projektom Pro budućnost. Načelnik je izvjestio da su dovršeni radovi na izgradnji vodotornja, instalirano upravljačko postrojenje, asfaltiran prilazni put, izvršeno ravnanje vanjskog terena i nasipanje šljunkom. U tijeku je priprema dokumantacije za tehnički pregled.

Na prijedlog općinskog načelnika potrebnom većinom usvojen je Prijedlog Odluke o osnivanju Javnog poduzeća Vodokom d.o.o. Domaljevac. Pokretnje osnivanja javnog poduzeća je odgovor na potrebe nakon izgradnje vodotornja i dijela vodovodne mreže na području Općine Domaljevac-Šamac.

Na prijedlog općinskog načelnika Stjepana Piljića, vijećnici su potrebnom većinom usvojili  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2020. godinu. U svojem izlaganju općinski načelnik je stavio naglasak na kapitalne potpore i realizirane infrastrukturne projekte koji su realizirani u 2020. godini. To se osobito odnosi na 1.100.000,00 KM ostvarenih na kapitalnim izdacima za infrastrukturne projekte što predstavlja najveću investicijsku stavku proračuna u povijesti naše općine, oko 150.000,00 za potpore poljoprivrednicima kao i kompletno ostvaren program socijalne odgovornosti. Zbog smanjenja poreznih prihoda uzrokovanog korona krizom, dolaskom na naplatu duga za povrat poreza iz 2017. godine te dugova iz ranijih sudskih sporova vezano za radne odnose, ostvaren je višak rashoda u odnosu na prihode, no većina iznosa iz deficita već je sanirana tijekom 2021. godine.

U nastavku sjednice općinski načelnik je prezentirao Prijedlog mreže Osnovnih škola za područje općine Domaljevac-Šamac kojom se utvrđuje naziv i sjedište osnovnih škola koje su potrebne za ostvarivanje javnog interesa u osnovnom odgoju i obrazovanju. Kompletan program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja od 1. do 9. razreda, odvija se u zgradi osnovne škole u Domaljevcu, dok se dio izvannastavnih aktivnosti sportskog područja odvija u sportskoj dvorani u Grebnicama. Predmetna Odluka je usvojena jednoglasno od svih prisutnih vijećnika.

Peta točka dnevnog reda odnosi se na Prijedlog Odluke o pristupanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena. Načelnik kao predlagač Odluke naglasio je kako se usvajanjem predmetne odluke općini Domaljevac-Šamac otvara mogućnost apliciranja projekata na razne natječaje.

Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva Domaljevac-Šamac Ljubica Dujmenović prezentirala je Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog izbornog povjerenstva Domaljevac-Šamac za 2020. godinu i Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog plana rada Općinskog izbornog povjerenstva Domaljevac-Šamac za 2021.godinu. Nakon izlaganja vijećnici su jednoglasno usvojili navedene Zaključke.

Općinsko vijeće na ovoj sjednici razmatralo je i jednoglasno usvojilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu sa financijskim izvješćem Dječjeg vrtića Domaljevac za 2020.godinu

Nakon izlaganja općinskog pravobranitelja Marijana Živkovića, općinski vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2020. godinu.

Na današnjoj sjednici vijećnici su izabrali članove za tri povjerenstva:

  • Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za ekonomske odnose i privatizaciju
  • Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za kodeks ponašanja izabranih predstavnika u Općinskom vijeću Domaljevac-Šamac
  • Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za nadzor zakonitosti rada

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja i sugestije za rad vijeća. Vijećnićka pitanja postavili su vijećnici Alen Ćošković, Marina Blažanović i Ivo Lucić.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)