Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA 25. REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Jučer 29. svibnja 2020. godine održana je 25. redovita sjednica Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac. Na ovoj sjednici jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice i Dnevni red sa 13 točaka.

-U prvoj točci dnevnog reda, općinski načelnik Stjepan Piljić je iznio informacije o aktivnostima općinske uprave od posljednje sjednice koja je održana u ožujku. Poseban naglasak je stavljen na aktivnosti vezane za globalnu pandemiju koja je zahvatila i područje naše općine.

U vrlo kratkom roku aktiviran je općinski stožer civilne zaštite koji je koordinirao cjelokupne aktivnosti i mjere u borbi protiv korona virusa. U skladu s mjerama i preporukama viših razina vlasti formiran je općinski izolatorij za eventualni  smještaj oboljelih, tim za dezinfekciju, dežurni SOS telefon za savjetovanje osoba u samoizolaciji, tim za obilazak osoba kojima je izrečena zabrana kretanja u vrijeme pandemije, trijažni punktovi u javnim institucijama i niz drugih mjera kojima je učinak korona virusa na našem području sveden na minimum.

U svojem izlaganju, načelnik se zahvalio svima koji su sudjelovali u radu općinskog stožera ali prije svega i stanovnicima općine koji su pokazali maksimalnu ozbiljnost i odgovornost u poštivanju svih mjera koje su znatno  utjecale na uobičajene radne i životne navike.
U nastavku izlaganja navedene su važnije aktivnosti iz navedenog perioda.

Unatoč negativnim utjecajima koje je prouzročio korona virus općinska uprava je nastavila sa realizacijom prioritetnih projekata. Otvoreni su radovi na izgradnji vodotornja i vodovodne mreže kako bi se stanovnicima omogućio pristup pitkoj vodi.

Zbog dotrajalosti postojećeg kamiona za prikupljanje komunalnog otpada općinska uprava je izvršila nabavku drugog specijaliziranog komunalnog vozila za potrebe samostalne službe za komunalne djelatnosti općine Domaljevac-Šamac.

U navedenom periodu obavljen je niz razgovora i konzultacija s gospodarstvenicima kako bismo uspjeli zajedničkim angažmanom osigurati što više poticajnih sredstava kako bi naše gospodarstvo što lakše premostilo ovu kriznu situaciju.

Za poljoprivredne proizvođače su osigurana poticajna sredstva za proljetnu sjetvu u vrijednosti 150.000,00 KM čija će se raspodjela vršiti kada sredstva budu operativna odnosno kada Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uplati dogovoreni iznos sredstava, izjavio je općinski načelnik Stjepan Piljić.

-Općinski načelnik je prezentirao i drugu točku dnevnog reda koja se odnosi na izvješće o radu općinskog načelnika i općinskih službi za 2019. godinu. Pored redovitih poslova koji su u nadležnosti općinskog načelnika i općinskih službi naglasak u izvješću je stavljen na financijska sredstva koja su u 2019. godini odobrena kroz različite projekte: 600.000,00 kn za izgradnju vodovodne mreže (Vlada RH), 150.000,00 kn. za drugu fazu izgradnje vodotornja (Vlada RH), 20.000,00 kn za organizaciju Svjetskog kongresa (Vlada RH), 155.000,00 KM za izgradnju vodovodne mreže u poduzetničkoj zoni (Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta), 50.000,00 KM druga faza vodotornja (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP), 100.000,00 KM druga faza vodotornja (Vlada ŽP), 100.000,00 KM za infrastrukturne projekte (Vlada Federacije BiH), 50.000,00 KM dvorište župne crkve u Grebnicama (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice), 30.000,00 KM za asfaltiranje cesta u Domaljevcu (Federalno ministarstvo raseljenih i izbjeglica), 25.000,00 KM nabavka komunalnog vozila (Ministarstvo prometa, veza i turizma ŽP), 5.000,00 KM organizacija Domaljevačke Tkanice (PRO-Budućnost).

-Vijećnici su usvojili i Plan rada općinskog načelnika i općinskih službi za 2020. godinu u kojem su navedene nadležnosti općinskog načelnika. Kao prioritet u radu općinske uprave navodi se rješavanje pitanja vodoopskrbe na području općine koje podrazumjeva dovršetak izgradnje vodotornja, izgradnju I. faze vodovodne mreže od vodocrpilišta prema središtu mjesta Domaljevac te izgradnju vodovodne mreže u poduzetničkim zonama „Malo blato“ i „Veliko Blato“. Od ostalih aktivnosti navodi se rješavanje imovinsko pravnog statusa staklenika i termalnih izvora, izrada prostorno-planske dokumentacije, aktivnosti na rješavanju cestovne infrastrukture i javne rasvjete te niz drugih projekata.

-Na sjednici je usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna općine Domajevac-Šamac za 2019. godinu u kojem su grafički prikazani godišnji prihodi odnosno rashodi prema proračunskim kodovima. Zbirno izvješće ostvarenja Proračuna općine Domaljevac-Šamac za period 01.01.-31.12.2019. godine pokazuje kako su prihodi ostvareni u iznosu od 2.761.242,00 KM, rashodi u iznosu 2.730.212,00 KM te da je sukladno navedenom ostvaren višak prihoda u iznosu od 31.030,00 KM

-U nastavku vijećnici su donijeli tri Odluke kao poticajne mjere u borbi protiv korona virusa (COVID 19). Prva odluka koja je donesena odnosi se na oslobađanje plaćanja komunalne naknade za sva gospodarska društva (poduzeća) u privatnom vlasništvu i samostalne poduzetnike (obrti, trgovine, ugostiteljske radnje) za vremenski period 01.03.2020. godine do 30.06.2020. godine.

Druga odluka je vezana za oslobađanje od plaćanja participacije korisnika Dječjeg vrtića Domaljevac koja se primjenjuje od 16.03.2020. godine pa sve do ponovnog početka rada, odnosno do ograničenog početka rada Dječjeg vrtića Domaljevac.

Prema trećoj Odluci oslobađaju se od plaćanja zakupnine zakupci poslovnih prostorija koji imaju zaključene ugovore o zakupu s općinom Domaljevac-Šamac kojima je u potpunosti ili djelomično zabranjen rad, počevši od 01.03.2020. godine pa sve dok traju mjere ograničavanja i zabrane rada.

-Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor predsjednika i članova Školskog odbora osnovne škole braće Radića Domaljevac. Prema ovoj odluci zadužuje se općinski načelnik da u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke donese Rješenje o imenovanju povjerenstva za provođenje procedure javnog natječaja.

-Općinsko vijeće na ovoj sjednici usvojilo je i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija centra za zdravo starenje prema kojoj se centar daje u zakup po početnoj mjesečnoj cijeni od 1.000,00 KM.

-Na jučerašnjoj sjednici vijećnici su usvojili Odluku o zamjeni nekretnina kojom se odobrava zamjena nekretnina radi sporazumnog rješavanja pitanja naknade za nekretnine Zorana Ćoškovića, na kojima je općina Domaljevac-Šamac već izgradila nekategoriziranu makadamsku cestu (Domaljevac-Bazik) i na kojoj je utvrđen javni interes. Ovom Odlukom se ovlašćuje općinski načelnik da u ime općine Domaljevac-Šamac zaključi sporazum o zamjeni nekretnina.

-Donesena je i Odluka kojom se prodaje teretno motorno vozilo, kamion za odvoz komunalnog otpada marke GINAF kojeg je koristila samostalna Služba za komunalne djelatnosti općine Domaljevac-Šamac. Početna prodajna cijena vozila iznosi 13.818,24 KM koja je utvrđena na temelju vještačenja i procjene dijela pokretne imovine.

-Vijećnici su na jučerašnjoj sjednici usvojili Odluku kojom se dodjeljuje prostor na korištenje na katu zgrade Srimac Udruzi Sportskih ribiča “ZLATNI KARAS” Domaljevac.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)