Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA 24. REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas 11. ožujka 2020. godine održana je 24. redovita sjednica Općinskog Vijeća Domaljevac-Šamac. Na ovoj sjednici usvojen je Progam rada Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac za 2020. godinu. Navedeni dokument proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, a realizirat će se u vidu normativno-pravnih i tematsko-izvještajnih aktivnosti.

Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o prijenosu prava vlasništva nad vatrogasnim vozilom sa općine Domaljevac-Šamac na Dragovoljno vatrogasno društvo Domaljevac-Šamac. Na temelju ove Odluke izvršit će se potrebna knjiženja u poslovnim knjigama općine Domaljevac-Šamac i Dragovoljnog vatrogasnog društva Domaljevac-Šamac.

Donesene su i Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog i Prostornog plana općine Domaljevac-Šamac za period 2020.-2040. godina. Navedenim odlukama reguliran je postupak izrade urbanističkog i prostornog plana, određuje se nositelj pripreme i izrade predmetnih planova, definira obuhvat i vremenski period za koji se planski dokumenti donose te drugi elementi vezani za specifičnost prostora koji je predmet ovih dokumenata.

Općinsko vijeće na ovoj sjednici usvojilo je i Odluku o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje nekategorizirane ceste u k.o. Domaljevac kojom se povezuju mjesne zajednice Domaljevac i Bazik (Kališta i Brkići). Iz katastarskog plana je vidljivo da se postojeća nekategorizirana cesta u državnom vlasništvu proteže pokraj zemljišta koje se nalazi u vlasništvu fizičke osobe za koje je utvrđen javni interes. Kako bi postojeća cesta cijelom svojom trasom bila u društvenom vlasništvu i da bi se ista koristila za promet i bila pristupačna većem broju korisnika pristupit će se postupku potpunog izvlaštenja u kojem će se vlasniku privatnog zemljišta dati u zamjenu drugo zemljište.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)