Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA 20. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Jučer 30. rujna 2019. godine održana je 20. redovna sjednica Općinskog vijeća. Na ovoj sjednici usvojena su izvješća o radu za 2018. godinu Općinskog pravobraniteljstva, Doma zdravlja Domaljevac, Osnovne škole braće Radića Domaljevac, Dragovoljnog vatrogasnog društva.

Vijećnici su također usvojili izvješća o radu sa financijskim izvješćem sljedećih neprofitnih organizacija s područja općine Domaljevac-Šamac: Udruga sportskih ribiča „Zlatni Karas“, Hrvatski odbojkaški klub „Domaljevac“, Hrvatski nogometni klub „Mladost“ Domaljevac te nogometni klub „Korpar“ Grebnice.

Usvojen je i prijedlog Odluke o dodjeli nekretnina na korištenje Hrvatskom nogometnom klubu „Mladost“ Domaljevac. Ovom odlukom se nogometnom klubu daje na korištenje glavno i pomoćno nogometno igralište površine 12 988 m2, te tribine s prostorijama. Navedene nekretnine mogu koristiti drugi klubovi i udruge uz suglasnost uprave Hrvatskog nogometnog kluba „Mladost“ Domaljevac.

Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili Odluku o prodaji motornih vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac. Prodaja vozila vršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, koje će provesti Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja imenovano od strane općinskog načelnika. Riječ je o starim i dotrajalim vozilima koja više nisu za uporabu.

Općinsko vijeće na ovoj sjednici usvojilo je i Odluku o davanju u zakup poslovnih prostorija Centra za zdravo starenje. Navedenom odlukom utvrđeni su uvjeti, način, postupak, kriteriji i mjerila, prava i obveze ugovornih strana te prava zakupca povodom vlastitih ulaganja u poslovnu prostoriju Centra za zdravo starenje.

Donesena je Odluka kojom su utvrđeni kriteriji za subvencioniranje najamnine u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje, pravo na subvenciju, određivanje korisnika subvencije, način provođenja postupka za ostvarivanje prava na subvenciju kao i izvore financiranja prava na subvenciju.

The gallery was not found!