Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA 18. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U utorak, 30. travnja 2019. godine, održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća. Na ovoj sjednici usvojeni su planovi rada općinskog načelnika i općinskih službi za 2019. godinu, te izvješće o radu Službe za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata za 2018.godinu. Donesena je i Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Dječjeg vrtića Domaljevac.

Na prijedlog načelnika donesena je Odluka o određivanju Trga Europske unije. Trg Europske unije određen je na katastarskim česticama na kojima se nalaze institucije 

Doma zdravlja, Dječjeg vrtića, Centra za zdravo starenje, vodocrpilišta i buduće stanarske zgrade, koje zajedno čine jedinstvenu cjelinu. Ovi objekti obnovljeni su ili u potpunosti izgrađeni sredstvima Europske unije.

U obrazloženju odluke općinski načelnik je naveo da je cilj njezinog donošenja prije svega izražavanje zahvalnosti narodima Europske unije koji su pomogli našoj općini nakon poplava 2014. godine.

Svečanost povodom završetka vodocrpilišta bit će prilika da se visokim dužnosnicima Europske unije uživo zahvali, te otvore pitanja o nastavku suradnje na drugim općinskim infrastrukturim projektima.

Usvojen je i dokument Procjene ugroženosti od požara općine Domaljevac-Šamac koji će biti temelj za donošenje operativnih planova zaštite od požara.

U završnom dijelu sjednice donesena je Odluka o dodjeli zemljišta na korištenje Ornitološkom društvu „Naše ptice“ Sarajevo i „Društvu za istraživanje i zaštitu biodiverziteta“ Banja Luka. Svrha korištenja dodijeljenog zemljišta je realizacija projekta pod nazivom „Revitalizacija vlažnih livada i pašnjaka u sklopu močvarno-barskog kompleksa Tišina“. Navedeni projekt na području općine Domaljevac-Šamac realizirat će se preko obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Slavka Blažanovića iz Grebnica. Projektom je predviđen uzgoj autohtonih vrsta goveda, ovaca i svinja koji će financirati Europska unija u iznosu od 25.000,00 € za nabavku stoke, izgradnju ograde i nastrešnice na navedenom prostoru.