Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NACRT ZAKONA O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG KRAJOBRAZA “TIŠINA”

Danas, 09. travnja, u Vijećnici općine Domaljevac-Šamac, održana je Javna rasprava o Nacrtu zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Tišina“.

Ministarstvo prometa, veza i zaštite Županije Posavske predstavilo je dokument kojim  je definirano proglašenje zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Tišina“. Zakonom bi se utvrdila kategorija i naziv razreda zaštićene prirodne vrijednosti, preciziran opis granica prostornog obuhvata zaštićenog područja, naziv mjerila kartografskog prikaza i kartografski prikaz s precizno opisanim granicama prostornog obuhvata.

Također utvrdili bi se sastavni dijelovi ekološkog sustava, osnovne vrijednosti zaštićenog krajobraza, mjere zaštite, dozvoljene aktivnosti. Ovim zakonom definirala bi se nadležnost upravljanja, plan upravljanja, invetarizacija, vlasništvo zaštićenog područja, naknade za korištenje, nadzor i evidencija.

Zaštićeno područje spada u kategoriju Va – zaštićeni krajobraz, a naziv razreda zaštićenog krajobraza je kopneni krajobraz. Cijeli prostor zaštićenog krajobraza nema zoniranih površina. Područje zaštićenog krajobraza sastoji se od tri geografski različita ali biološki integrirana dijela koji zajedno čine ekološki sastav: vodoplavno zaštićeni dio, indukcijski dio i pripadajuća površina rijeke Save.

Primjedbe, prijedloge i sugestije možete dostaviti Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske na adresu: Aleja mira bb, 76290, Odžak, na email adresu: prometiveze@zp.gov.ba ili na telefon/fax: 031/713-330.

Zakon-Bara-Tisina-pdf.

Znanstvena-podloga-Tisina-pdf.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)