Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja ekonomske krize.

Sredstva iz ovog Javnog poziva namijenjena su za provedbu Akcijskog plana / Mape puta za Ugovor o paketu energetske potpore za državu i izgradnju otpornosti u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III za 2023. godinu) u dijelu koji se odnosi na mjeru podrške energetski siromašnim domaćinstvima/kućanstvima s ciljem prevladavanja rasta troškova grijanja u sezoni grijanja 2022/2023. godina.

Svrha Programa mjera podrške je ublažavanje negativnih posljedica globalne ekonomske krize, koje su izazvale poskupljenja energenata u sezoni grijanja 2022/2023. godina, te dodatno opteretile kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj koji se kroz provedbu Programa mjera podrške želi postići je osiguranje minimuma financijske podrške za najmanje 109.000 korisnika iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava.

Pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sljedeće kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava:

  1. Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.
  2. Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).
  3. Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.
  4. Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM).

Prijavni obrazac kao i potrebna dokumentacija se predaje u šalter sali Općine Domaljevac-Šamac radnim danom od 08:00-16:00 sati.

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu teče od 23.10.2023.godine, zaključno s 10.11.2023. godine.

U nastavku možete preuzeti sljedeću dokumentaciju:

Obavijest o Javnom pozivu

Tekst Javnog poziva

 Prijavni obrazac

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)