Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

INFORMACIJA O STANJU VODOSTAJA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE U FBIH

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Na vodotocima u slivu rijeke Save se bilježi tendencija blagog opadanja nivoa vodostaja i prognozira se nastavak ovakvog trenda. Na rijeci Savi vodostaji su u stagnaciji, a očekuje se da će trend preći u opadanje u narednih 10 sati.

Zaštitni vodni objekti su u stabilnom i funkcionalnom stanju, o čemu se brinu pravni subjekti koji provode mjere aktivne obrane od poplava na području Posavskog kantona.
U Agenciji za vodno područje rijeke Save i dalje su na snazi 24-satna dežurstva gdje se sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Agencija za vodno područje rijeke Save će zbog aktualnosti situacije i u narednom periodu kontinuirano vršiti pojačano praćenje i obavještavanje o stanju vodostaja na vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Odjeljenje za informacijski sistem voda
Dežurni centar

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)