Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

INFORMACIJA O STANJU VODOSTAJA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE U FBiH

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

U okviru svojih redovnih aktivnosti svakodnevno detaljno analizira slijedeće podatke:

· Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

· Meteorološku prognozu za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

· Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,

· Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Vodostaji na svim rijekama u slivu rijeke Save su u opadanju i s obzirom da se ne očekuju veće količine padavina, prognozira se nastavak trenda opadanja vodostaja na desnim pritokama rijeke Save.

Na rijeci Savi se u posljednjih šest sati bilježi trend blagog porasta vodostaja koji bi svoj maksimum trebao dostići u narednih 12 sati nakon čega se očekuje trend opadanja vodostaja rijeke Save.

Zbog dostignutih nivoa vodostaja na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Slavonski Šamac na poplavnom području Odžačke Posavine na snazi su mjere vanredne odbrane od poplava dok se u Srednjoj Posavini provode mjere redovne odbrane od poplava. Glavni rukovoditelj obrane od poplava kao i jedan dio građevinskih inženjera Agencije za vodno područje rijeke Save je na području Odžačke i Srednje Posavine gdje zajedno sa pravnim subjektima za obranu od poplava, Službama civilne zaštite i ostalim institucijama provodi mjere aktivne obrane od poplava. Također, jedan dio građevinskih inženjera Agencije je na terenu, na osnovnim vodotocima I kategorije i prate aktualno stanje na istim.

U Agenciji za vodno područje rijeke Save i dalje su na snazi 24-satna dežurstva gdje se sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Agencija za vodno područje rijeke Save će zbog aktualnosti situacije i u narednom periodu kontinuirano vršiti pojačano praćenje i obavještavanje o stanju vodostaja na vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Odjeljenje za informacijski sistem voda
Dežurni centar

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)