Preskočite na sadržaj Prijeđite na lijevu bočnu traku Prijeđite na desnu bočnu traku Prijeđite na podnožje

DOMALJEVAC ZASLUŽUJE BOLJE

Općinski načelnik Mario Jurkić imenovao je Koordinacijsko tijelo kako bi se nastavila i unaprijedila suradnja sa županijskim tijelima vlasti: Vladom Županije Posavske, Skupštinom Županije Posavske, ministarstvima, upravama i agencijama u Vladi Županije Posavske u sastavu:

1. Mario Ćošković, mag.iur. iz Domaljevca,

2. Luka Lucić, stručni prvostupnik ekonomije iz Domaljevca i

3. Mato Rošić, bacc.oec. iz Domaljevca.

Cilj formiranja ovog tijela je da se unaprijedi suradnja s institucijama Županije Posavske kao i da se u ime općine Domaljevac-Šamac redovno prezentiraju potrebe naše lokalne zajednice. Sastav imenovanog tijela, koje će zastupati općinu Domaljevac-Šamac, čine djelatnici općine koji su se istaknuli svojim radom i zalaganjem, a naša općina zaslužuje samo najbolje, kako na izradi dokumenata tako i u upravljanju projektnim ciklusima.

Koordinacijsko tijelo ima zadatak da s navedenim razinama vlasti Županije Posavske u ime općine Domaljevac-Šamac:

– vrši komunikaciju oko svih pitanja koje navedene razine vlasti obavljaju a odnose se na područje i građane općine Domaljevac-Šamac,

– radi na pripremi projekata, kandidiranju i realizaciji istih koji se odnose na područje općine Domaljevac-Šamac.

Dužnost Koordinacijskog tijela za suradnju sa županijskim tijelima vlasti je da jednom mjesečno podnesu pisano izvješće o svojim aktivnostima općinskom načelniku te da kvartalno informiraju Općinsko Vijeće Domaljevac-Šamac o postignutim rezultatima svojega rada.

0 Komentara

Još nema komentara

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *