Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

STUDIJA KORIŠTENJA GEOTERMALNE ENERGIJE U OPĆINI DOMALJEVAC-ŠAMAC

U petak, 04. ožujka, u općinskoj sali za sastanke održana je prezentacija elaborata „Studija korištenja geotermalne energije u općini Domaljevac-Šamac“. Elaboratom su predstavljene hidrografske, hidrološke, geomorfološke karakteristike šire okoline istražnog terena. U nastavku su prezentirane geološke i hidrogeološke karakteristike sa ocjenom geotermalnog potencijala  na području općine Domaljevac-Šamac.

Na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih karakteritika termomineralnih voda na području općine Domaljevac-Šamac izveden je zaključak da je moguća primjena u belneoterapeutske i sportsko rekreacijske svrhe, za proizvodnju toplotne energije, zagrijavanje prostorija, za industrijsku i poljoprivrednu svrhu.

Uz analizu ekonomskih efekata korištenja geotermalne energje na području općine Domaljevac-Šamac, ova studija daje dragocjenu zbirku podataka koja će zainteresiranim investitorima olakšati izradu investicijskih elaborata temeljenih na korištenju ovog vrijednog resursa.

Sredstva za izradu studije općina je osigurala putem Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a dijelom iz vlastitog proračuna.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)