Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program rada Općinskog vijeća 2016/17

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BIH“, broj 49/06), članka 23. Statuta općine Domaljevac-Šamac, („Službeno glasilo općine Domaljeva-Šamac“, broj 3/09 i 1/10) i članka 48. poslovnika o radu Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac, („Službeno glasilo općine Domaljevac-Šamac“, broj: 4/09), Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac na sjednici održanoj dana 16 .02.2017.godine d o n o s i:

Program rada Općinskog Vijeća Domaljevac-Šamac za 2016/17.godinu

Program rada Općinskog vijeća proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, a realizirat će se u vidu normativno-pravnih i tematsko-izvještajnih aktivnosti. Općinsko vijeće će također razmatrati i druga pitanja po inicijativama i prijedlozima ovlaštenih predlagatelja.

Program rada za 2017.godinu obuhvaća aktivnosti po nositeljima i rokovima kako slijedi:

 

r/br

 

 

Aktivnosti

 

 

Nositelji aktivnosti obrađivača

 

   

I KVARTAL 2016/17. godine

 

1. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

 

2.

Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za statut i propise Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

3. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za Proračun i financije Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

4. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Domaljevac-Šamac za period od 01.01.2017-31.03.2017. godine Općinski načelnik
5. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Domaljevac-Šamac u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Općinski načelnik
6. Prijedlog rješenja o imenovanju Općinskog pravobranitelja Predsjednik Općinskog vijeća

Općinski načelnik

7. Prijedlog Odluke o osnivanju kolegija Općinskog vijeća Predsjednik Općinskog vijeća
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim pristojbama Predsjednik Općinskog vijeća

Općinski načelnik

9. Izvješće o radu zamjenskog Općinskog izbornog povjerenstva Općinsko izborno povjerenstvo
10. Prijedlog Odluke o objavi Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Predsjednik Općinskog vijeća
11. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po javnom oglasu Predsjednik Općinskog vijeća

 

12. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava, žalbi i predstavki Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

13. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za

ekonomske odnose i privatizaciju

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

14. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za nadzor zakonitosti rada Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan djelovanja Centra za socijalni rad Domaljevac u vanrednim situacijama Centar za socijalni rad Domaljevac
16. Davanje suglasnosti na korištenje prostora udruzi „Angelus“ Predsjednik Općinskog vijeća

Općinski načelnik

17. Davanje suglasnosti na korištenje prostora lovačkoj udruzi „Kuna“ Domaljevac Predsjednik Općinskog vijeća

Općinski načelnik

 

18. Odluka o osnivanju Stručne službe Općinskog vijeća

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

19. Donošenje Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu Stručne službe Općinskog vijeća

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

20. Prijedlog Odluke o koeficijentima za plaće uposlenika Općine Domaljevac-Šamac

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

 

21. Nacrt proračuna Općine Domaljevac-Šamac za 2017.godine. Općinski načelnik
22. Prijedlog Proračuna i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Domaljevac-Šamac za 2017.god. Općinski načelnik/Služba za financije

Općinsko vijeće

23. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općinski načelnik
24.  

Program rada Općinskog načelnika

 

Općinski načelnik
25. Izvješće o radu Službe za financije i gospodarstvo Šef službe
26. Izvješće o radu Službe za pravne poslove, urbanizam i

katastar

V.D Šef službe

 

27. Izvješće o radu Službe za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata Šef službe
28. Izvješće o radu samostalne službe za komunalne djelatnosti Šef službe
29. Izvješće o realizaciji povratka i obnovljenim stambenim jedinicama Koordinator
30. Prijedlog plana rada o realizaciji povratka i obnovljenim stambenim jedinicama Koordinator
31. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Domaljevac V.D Ravnateljica
32. Program rada Centra za socijalni rad Domaljevac za 2017. godinu V.D Ravnateljica
33. Program rada Službe za financije i gospodarstvo za 2017. godinu Šef službe
34. Program rada Službe za pravne poslove, urbanizam i

katastar za 2017. godinu

Šef službe
35. Program rada Službe za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata za 2017. godinu Šef službe
36. Program rada samostalne službe za komunalne djelatnosti za 2017. godinu Šef službe
37. Izvješće o radu NVO- DVD Domaljevac-Šamac NVO-Tajnik DVD, Predsjednik
38. Izvješće o radu općinskog pravobranitelja Općinski pravobranitelj
39. Izvješće o radu Osnovne škole Domaljevac Ravnatelj Osnovne škole Domaljevac
40. Program rada Osnovne škole Domaljevac za 2017. godinu Ravnatelj Osnovne škole Domaljevac
41. Izvješće o radu dječji vrtić „Domaljevac“ V.D ravnateljica vrtića
42. Program rada dječjeg vrtića „Domaljevac“ za 2017. godinu V.D ravnateljica vrtića
43. Izvješće o radu Doma zdravlja Domaljevac Ravnatelj Doma Zdravlja Domaljevac
44. Program rada Doma zdravlja Domaljevac za 2017. godinu Ravnatelj Doma Zdravlja Domaljevac
45. Formiranje radne grupe za izradu Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Domaljevac Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće, Pravna služba

46. Izvješće o radu Lovačke udruge „Kuna“ Predsjednik udruge
47. Izvješće o radu odbojkaškog kluba – HOK Domaljevac Uprava kluba, Predsjednik kluba
48. Izvješće o ostvarivanju prava razvojačenih branitelja, RVI, obitelji poginulih i aktivnosti na poboljšanju njihovog položaja Služba Civilne zaštite i branitelje iz Domovinskog rata
49. Izvješće o radu Udruge poljoprivrednika Domaljevac Predsjednik udruge
50. Izvješće o radu NK“Korpar“ Grebnice Uprava kluba, predsjednik kluba
51. Prijedlog Odluke za Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

52. Prijedlog Odluke za Povjerenstvo za kodeks ponašanja izabranih predstavnika u Općinskom vijeću Domaljevac-Šamac Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

53. Prijedlog Odluke za Povjerenstvo za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

54. Prijedlog Odluke za Povjerenstva za praćenje položaja branitelja, ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih i nestalih branitelja Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

55. Prijedlog Odluke za Povjerenstva za obnovu i povratak izbjeglih i raseljenih osoba Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

56. Prijedlog Odluke za Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava, mlade i jednakopravnost spolova Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

57. Izmjene i dopune odluke o komunalnom redu Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

58. Izvješće o radu mjesne zajednice Domaljevac Predsjednik M.Z
   

II KVARTAL 2017. godine

 

59. Izvješće mjesne zajednice Grebnice Predsjednik M.Z
60. Izvješće mjesne zajednice Bazik Predsjednik M.Z
61. Izvješće mjesne zajednice Brvnik Predsjednik M.Z
62. Izvješće o radu HKUD „Mladost“ Domaljevac Predsjednik udruge
63. Izvješće o radu HNK „Mladost“ Domaljevac Uprava kluba, Predsjednik kluba
64. Izvješće o funkcioniranju Mjesnih zajednica Služba za pravne poslove, urbanizam i katastar
65. Informacija o položaju korisnika socijalne zaštite na području Općine Domaljevac-Šamac Centar za socijalni rad Domaljevac
66. Izvješće o radu ženski nogometni klub“POSAVINA“ Predsjednik udruge
67. Izvješće o radu HP MOSTAR-DOMALJEVAC Ispostava Domaljevac
68. Izvješće o radu Kinološke udruge „Domaljevac“ Predsjednik udruge
69. Izvješće o radu NV.O udruga ratnih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Predsjednik udruge
70. Izvješće o radu NV.O udruga maloljetnih branitelja iz Domovinskog rata Predsjednik udruge
71. Izvješće o radu elektro HZHB-DOMALJEVAC-ŠAMAC Direktor poslovnice Domaljevac
72. Izvješće o radu NV.O udruga obitelji hrvatskih branitelja poginulih i nestalih u Domovinskom ratu Predsjednik udruge
73. Izvješće o radu NV.O udruga nositelja ratnih odličja hrvatskog vijeća obrane županije Predsjednik udruge
74. Izvješće o radu NV.O udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO Predsjednik udruge
75. Izvješće o radu NV.O udruga zaboravljenih i razvojačenih branitelja Domovinskog rata Predsjednik udruge
76. Informacija o radu i poslovanju Zavoda za zapošljavanje- ispostava Domaljevac Ispostava Domaljevac
77. Informacija o radu Zavoda za javno zdravstvo ispostava Domaljevac Ispostava Domaljevac
78. Izvješće o radu NV.O udruga građana „SRIMAC“ Predsjednik udruge
79. Izvješće o radu NV.O udruga poljoprivrednika „ZRNO“ Grebnice Predsjednik udruge
80. Izvješće o radu NV.O udruga umirovljenika Predsjednik udruge
81. Izvješće o radu NV.O udruga žena „MARIJA“ Predsjednik udruge
82. Izvješće o radu NV.O udruga poljoprivrednika „3M“ Bazik Predsjednik udruge
83. Izvješće o radu NV.O udruga djece s posebnim potrebama „ANGELUS“ Predsjednik udruge
84. Izvješće o radu NV.O udruga žena „VEZ“ Predsjednik udruge
85. Izvješće o radu NV.O udruga voćara Predsjednik udruge
86. Izvješće o radu NV.O udruga ribolovaca „ZLATNI KARAS“ Predsjednik udruge
87. Izvješće o radu policija Domaljevac-Šamac Zapovjednik policijske postaje
88. Izvješće o radu NV.O pčelarska udruga „PRASKA“ Predsjednik udruge
89. Izvješće o radu NV.O udruga građana za promicanje zdravog načina života kroz sport i tjelesnu aktivnost „Bfit“ Predsjednik udruge
90. Izvješće o radu NV.O Crveni križ Domaljevac Predsjednik Crvenog križa
91. Izvješće o radu NV.O udruga mladih „KORAK“ Predsjednik udruge
92. Izvješće o radu NV.O Moto Klub „LUCKY LUKE“ DOMALJEVAC Predsjednik moto kluba
93. Izvješće o radu NV.O udruge za zaštitu okoliša „SUNCE“ Predsjednik udruge
   

III. KVARTAL 2017. godine

 

94. Izvješće o radu Općinskog vijeća za prvo polugodište 2017.god. Predsjednik Općinskog vijeća
95. Informacija o završetku školske 2016/17 i Informacija o upisu učenika u školsku 2017/18 Ravnatelj škole
96. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih za period 01.01.-31.06.2013. Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

97. Informacija o stanju kanalske mreže (oborinska odvodnja) na području Općine Domaljevac-Šamac Službe Općine Domaljevac-Šamac
98. Informacija o stanju njivskih puteva na području Općine Domaljevac-Šamac Službe Općine Domaljevac-Šamac
99. Stavljanje u zakup Općinskog poljoprivrednog zemljišta Blato i Kabiljuša Služba za pravne poslove, urbanizam i katastar
100. Inicijativa za osnivanje tijela Općinskog vijeća i načelnika za suradnju i dijalog s privatnim sektorom Predsjednik Općinskog vijeća

Općinski načelnik

101. Donošenje Odluke o zaštiti barskog područja Tišina Domaljevac i upravljanje istom Služba za pravne poslove, urbanizam i katastar
   

IV. KVARTAL 2017. godine

 

102. Razmatranje problema staklenika u Domaljevcu (imovinsko-pravni odnos) Predsjednik Općinskog vijeća,

Općinsko vijeće,

Načelnik općine,

Služba za pravne poslove, urbanizam i katastar

103. Nacrt proračuna Općine Domaljevac-Šamac za 2018.godine. Općinski načelnik/Služba za financije
104. Nacrt programa rada OV za 2018.god. Općinsko vijeće
105. Prijedlog rada za 2018.godinu sa financijskim planovima javnih ustanova i javnih poduzeća kojima je općina osnivač Javne ustanove i javno poduzeće
106. Prijedlog Proračuna i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Domaljevac-Šamac za 2018.god. Općinski načelnik/Služba za financije, Općinsko vijeće

Program rada Općinskog vijeća je okvirni i određen je u minimumu. Ovlašteni predlagatelji se ne ograničavaju ovim Programom a Općinsko vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge koje će proceduralno uvrštavati u dnevni red i o njima voditi raspravu. Redovne sjednice Vijeća će se održavati u pravilu jednom mjesečno, a po potrebi i češće.
Izvanredne sjednice održavat će se samo po ukazanoj potrebi.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Domaljevac-Šamac
Općinsko vijeće

Broj: 04-05-413/17
Domaljevac, 16.02.2017.godine

          Predsjednik OV-a
Alen Ćošković, bacc.soc.rad.