Preskočite na sadržaj Prijeđite na lijevu bočnu traku Prijeđite na desnu bočnu traku Prijeđite na podnožje

Novosti

OBAVIJEST ZA GRAĐANE

Poštovani građani općine Domaljevac-Šamac, obavješavamo Vas da će od sljedeće 2018. godine biti izvršena harmonizacija tj. usklađivanje gruntovnih knjiga sa katastarskim knjigama. S tim u vezi molimo Vas da svi provjerite svoje imovinsko stanje u Katastru općine Domaljevac-Šamac kako bi dopunili potrebne osobne podatke, odnosno svi koji posjeduju određenu dokumentaciju a koju nisu proveli u katastru kao što su: Rješenja o nasljeđivanju, Darovne, Kupoprodajne i Druge Ugovore iste ponesu i provedu u katastarskom operatu kako bi stanje bilo što ažurnije. Harmonizacija se odnosi samo na Katastarsku općinu Domaljevac u čijem sklopu je i Bazik.

Molimo vas da provjere izvršite u sljedeća 2 mjeseca, zaključno sa 31.01.2018. godine

IZRADA AKCIJSKOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Općinski načelnik Mario Jurkić održao je sastanak s gospođom Tamarom Zrnović, projekt koordinatoricom Helsinškog odbora za ljudska prava. Tema sastanka je sudjelovanje u izradi akcijskog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Antikorupcijska mreža ACCOUNT pruža podršku u izradi navedenog akcijskog plana, dok će Helsinški odbor za ljudska prava koordinirati aktivnosti, ispred Mreže ACCOUNT, na prostoru općine Domaljevac-Šamac. Kroz izradu akcijskog plana za borbu protiv korupcije unaprijediti će se rad općinske uprave, ojačati kapaciteti općine a sve u cilju pružanja bolje usluge građanima.

  

ODRŽANA KONFERENCIJA”BOLJOM PREVENCIJOM DO BOLJE ZAŠTITE OD POPLAVA”

Općina Domaljevac-Šamac je bila domaćin konferencije koja je održana povodom završetka projekta “Boljom prevencijom do bolje zaštite od poplava”.

Konferenciji su nazočili Gianluca Vannini vršitelj dužnosti šefa Odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju Delegacije EU u BiH, Alen Ćošković predsjednik Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac, Enver Sarvan izvršni direktor NBR-a, Gordana Vidović direktorica Udruge građana “Budućnost”, Nikolina Škrbić predsjednica Općinskog vijeća Šamac, Dejan Jović zamjenik načelnika općine Vukosavlje, predstavnici raznih udruga, javnog sektora, korisnici projekta, mediji i ostali gosti konferencije.

Predstavnici triju općina su potpisali Sporazum u oblasti zaštite i spašavanja kojim izražavaju spremnost da sve tri općine zajednički djeluju na prevenciji, odgovoru i sanaciji prilikom šteta nastalih prirodnom nepogodom. U sklopu konferencije prikazane su dvije video prezentacije u kojima su predstavljeni rezultati provedenih aktivnosti koje su realizirane na području općine Domaljevac-Šamac, Šamac i Vukosavlje.

Vrijednost svih projekata koje je realizirao Nezavisni biro za razvoj i Udruga Budućnost iznosila je oko 450.000 eura. Općina Domaljevac-Šamac je sudjelovala u sufinanciranju projekata sa iznosom od 14.000 KM.

Predstavnik delegacije EU u BiH Gianluca Vannini je u svome obraćanju izrazio zadovoljstvo realiziranim projektima na području općina koje su sudjelovale kao i angažiranju nevladinog sektora. Nakon završetka službenog dijela konferencije pod nazivom “ Boljom prevencijom do bolje zaštite od poplava” gostima su uručeni prigodni darovi za trud i rad koji su uložili prilikom realizacije projekata.

        

IZASLANSTVO OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC POSJETILO HRVATSKI SABOR

Izaslanstvo općine Domaljevac-Šamac predvođeno općinskim načelnikom Mariom Jurkićem, predsjednikom Općinskog vijeća Alenom Ćoškovićem i delegatom u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Željkom Josićem posjetili su Sabor Republike Hrvatske. Tom prigodom održan je sastanak sa zastupnikom Hrvatskog sabora generalom Željkom Glasnovićem na temu kako pomoći Hrvatima na području Posavine i građanima općine Domaljevac-Šamac, te o teškom položaju branitelja protiv kojih se vodi sudski proces pred nadležnim Sudom Bosne i Hercegovine, kao i pomoć pri ostvarivanju prava razvojačenih branitelja a koji dosada nisu ostvarili svoja prava kao pripadnici HVO-HV-a.

Tom prilikom je razgovarano o suradnji Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske i mogućnosti realizacije budućih projekata te je dogovoren službeni posjet općini Domaljevac-Šamac uvaženog zastupnika u Saboru Republike Hrvatske generala Željka Glasnovića koji je ujedno i član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

 

UPLAĆENE NOVČANE POTPORE ZA UČENIKE

Općina Domaljevac-Šamac, nastavlja sa financijskom potporom učenicima , koju je započela prije nekoliko godina i koja je već sada postala kontinuitet. Nakon što su tijekom ljetnih raspusta realizirane manifestacije djeca pjevaju hitove, škola plivanja i škola glume, Općina Domaljevac-Šamac nastavlja sa intervencijama prema mladima.

Tako je i ove godine općinski načelnik Mario Jurkić, dana 25.09.2017.godine donio Odluku o jednokratnoj financijskoj potpori za nabavku školske opreme učenicima Osnovne škole „Braće Radića“ Domaljevac i učenicima sa područja općine Domaljevac-Šamac koji pohađaju srednje škole na području Županije Posavske za školsku 2017/2018.godinu. Sa danom 30.10.2017.godine, izvršene su uplate za sve učenike, temeljem podnešenih prijava po javnom pozivu.

Financijska potpora po jednom učeniku iznosi 200,00 KM. Novčana sredstva su uplaćena za 164 učenika Osnovne škole „Braće Radića“ Domaljevac, te za 87 učenika koji pohađaju srednje škole na području Županije Posavske, što ukupno iznosi 50.200,00 KM.