Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽAVANJE POLJSKIH NASIPA

U tijeku su aktivnosti na održavanju i košenju poljskih nasipa na području općine Domaljevac-Šamac. Radove provodi općinska komunalna služba, a za navedene aktivnosti angažirana su i 3 nova djelatnika ugovorom o radu na određeno vrijeme.

Dovršeno je košenje nasipa na lokaciji Neđevci, dok je košenje poljskih nasipa na lokalitetu Kočišta i Njiverice u tijeku. Nakon dovršetka ova dva nasipa nastavlja se uređenje poljskog nasipa u Baziku.