Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA XV. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas, 19. svibnja, održana je XV. redovna sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac. Za sjednicu je usvojen dnevni red s 11 točaka.

Pod prvom točkom dnevnog reda općinski načelnik iznio je informacije o aktivnostima općinskog načelnika između dviju sjednica OV-a.

Na današnjoj sjednici, pod drugom, trećom i četvrtom točkom dnevnog reda, jednoglasno su usvojena rješenja o imenovanjima predsjednika i članova upravnog odbora Doma zdravlja Domaljevac-Šamac, Centra za socijalni rad Domaljevac i Dječjeg vrtića Domaljevac. Kako je dosadašnjim članovima upravnih tijela istekao mandat, bilo je potrebno donijeti ove odluke radi neometanog funkcioniranja navedenih općinskih ustanova.

Potrebitom većinom usvojena je peta točka dnevnog reda Odluka o utvrđivanju cijena pogrebnih usluga, kao i šesta točaka dnevnog reda Odluka o utvrđivanju cijene prikupljanja i odvoza otpada na deponiju. Budući da je poslove prikupljanja i odvoza otpada te obavljanja pogrebnih usluga preuzelo Javno poduzeće “Vodokom-Domaljevac” d.o.o., neophodno je bilo donijeti navede odluke kako bi poduzeće moglo neometano obavljati povjerene djelatnosti.

Pod sedmom točkom dnevnog reda usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Domaljevac-Šamac. Ovim aktom izvršeno je usklađivanje odluke s važećim Zakonom o komunalnom gospodarstvu Županje Posavske.

Jednoglasno je usvojena osma točka dnevnog reda, Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na Carinskom terminalu Domaljevac-Šamac. Dosadašnji zakupac prostora je otkazao ugovor te će se ovom odlukom omogućiti raspisivanje javnog poziva i ponovno davanje u zakup navedenog prostora.

Pod devetom i desetom točkom dnevnog reda jednoglasno su usvojene Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za obnovu i povratak izbjeglih i raseljenih osoba i Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za poslove mjesnih zajednica.

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja, a pitanje općinskom načelniku postavio je vijećnik Alen Ćošković.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)