Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA X REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Jučer, 30. lipnja, održana je X. redovna sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac. Za sjednicu je usvojen dnevni red sa 21 točkom. Na samom početku sjednice općinski načelnik je iznio informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između dviju sjednica OV-a.

Jednoglasno je prihvaćen Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2021. godinu. Navedno izvješće pokazuje da je u 2021. godini ostvaren višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 123.428,00 KM koji pokazuje odgovorno upravljanje financijama, a poslužit će za pokrivanje deficita iz 2020. godine uzrokovanog nepredviđenim okolnostima (pandemija, sudske presude, povrat poreza na promet nekretnina.)

Nakon što je općinski načelnik obrazložio proračunske stavke jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2022. godinu. Poseban naglasak je na povećanju stavke „kapitalni izdaci“ koja je uvećana za 465.000,00 KM a odnosi se na projekte izgradnje vodovodne mreže, rekonstrukcije mjesnog doma u Grebnicama i zacjevljenja dijela kanala Jadrice.

U nastavku sjednice jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Sporazuma o suradnji i prijateljstvu općine Domaljevac-Šamac i općine Bogdanovci (RH). Dokument je potpisan sa svrhom razvijanja prijateljskih odnosa, uzajamnog upoznavanja i uvažavanja u svim sferama društvenog, kulturnog i sportskog života. Na ovaj način Općina Domaljevac-Šamac će službeno dobiti prvu „prijateljsku općinu“.

Općinski službenik Matijas Abramović prezentirao je 5. točku denvnog reda koja se odnosila na Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Lokalni Akcioni plan za reintegraciju BH državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na područje općine Domaljevac-Šamac za period 2021.-2024. godina. Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno usvojili ovaj dokument.

Na sjednici je prihvaćen Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta „Dječjeg vrtića“ Domaljevac. Odlukom o dopuni Statuta „Dječjeg vrtića“ Domaljevac u poglavlju III Djelatnost Dječjeg vrtića u članku 8. stavak 1. dodaje se alineja 5, koja glasi: boravak djece školske dobi. Davanjem suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta „Dječjeg vrtića“ Domaljevac ova dopuna postaje sastavni dio Statuta Ustanove „Dječji vrtić“ Domaljevac.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Domaljevac-Šamac, na koje se primjenjuju odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Pravne i fizičke osobe registrirane kod nadležnog Suda, odnosno općinskog tijela uprave nadležnog za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i ostali dužni su uskladiti radno vrijeme svojih ugostiteljskih objekata s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje su navedene u Odluci.

Vijećnici su nakon kratke rasprave usvojili Prijedlog Zaključka o davanju Mišljenja na Nacrt Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019.-2039. koji se može pogledati na Službenoj stranici Vlade Županije Posavske.

Na prijedlog predsjednika općinskog vijeća vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti povjerenika Mjesne zajednice Bazik i Prijedlog Rješenja o imenovanju  povjerenika Mjesne zajednice Bazik. Na osobni zahtjev razrješen je povjerenik mjesne zajednice Bazik Matej Dujmenović te je imenovan Mijo Grgić.

U idućem dijelu sjednice usvojen je Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2021. godinu te Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog Izbornog povjerenstva za 2021. godinu

Predsjednik upravnog odobra doma zdravlja Anto Gregurević prezentirao je Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Doma zdravlja Domaljevac-Šamac Domaljevac za 2021. godinu  te Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana rada s financijskim planom Doma zdravlja Domaljevac-Šamac Domaljevac za 2022. godinu. Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno usvojili navedene dokumente.

U nastavku sjednice potrebnom većinom usvojeni su sljedeći dokumenti:

  • Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Centra za socijalni rad Domaljevac za 2021. godinu
  • Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana rada s financijskim planom Centra za socijalni rad Domaljevac za 2022. godinu.
  • Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Osnovne škole Braće Radića Domaljevac za 2021. godinu
  • Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana rada s financijskim planom Osnovne škole Braće Radića Domaljevac za 2022. godinu
  • Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem „Dječjeg vrtića“ Domaljevac za 2021. godinu
  • Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana rada s financijskim planom „Dječjeg vrtića“ Domaljevac za 2022. godinu

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja i sugestije za rad vijeća. Vijećnička pitanja postavili su vijećnik Alen Ćošković i dopredsjednik OV Ivan Lucić.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)