Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST ZA GRAĐANE

Obavijest građanima radi prijave za glasanje putem mobilnog tima na Prijevremenim izborima za načelnika općine Domaljevac-Šamac 2019. godine
Općinsko izborno povjerenstvo obavještava građane općine Domaljevac-Šamac da je u tijeku provođenje aktivnosti evidentiranja birača koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a u cilju omogućavanja istim da na Prijevremenim izborima za načelnika općine Domaljevac-Šamac 2019. godine glasaju u svojim domovima putem mobilnog tima.
U cilju izrade Izvoda iz konačnog Središnjeg biračkog popisa za birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, OIP- o je Centru za socijalni rad i Domu za starije i invalidne osobe uputilo zahtjev za dostavu podataka o navedenim osobama, kako bi na osnovu dostavljenih podataka, te izražene volje ovih birača da na dan izbora glasaju u svojim domovima (što se utvrđuje pisanom izjavom svakog birača) mogla napraviti prijedlog naprijed navedenog Izvoda.
Medicinska dokumentacija je sastavni dio izvještaja koji će OIP-o   dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH kao obrazloženje o potrebi glasanja naprijed navedene kategorije birača putem mobilnog tima.
Radi evidentiranja naprijed navedenih birača i uspostavljanja kontakta sa istim potrebno je OIP-u dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime birača, ime oca birača, spol, datum rođenja, JMBG, točnu adresu prebivališta, odnosno boravišta za raseljena lica (obavezno ulica i kućni broj, naseljeno mjesto), broj telefona kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invalidnosti birača kao uvjet za njegovo kućno liječenje.
Navedeni podatci se mogu dostaviti na adresu Općinskog izbornog povjerenstva ili na mail adresu domaljevac.oip@gmail.com, najkasnije do 31.01.2019.godine, kako bi OIP-a u suradnji s Centrom za birački popis, napravila plan obilaska birača radi prijedloga upisa istih u Izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasanje putem mobilnog tima.

Napominjemo, da bez svih traženih podataka Općinsko izborno povjerenstvo, neće moći izvršiti potrebne provjere i sačiniti Izvod, a samim tim navedene osobe neće moći ostvariti biračko pravo putem Mobilnog tima.

Obavijest građanima o popisu birača na Prijevremenim izborima za načelnika općine Domaljevac-Šamac 2019. godine

Općinsko izborno povjerenstvo obavještava građane općine Domaljevac-Šamac da se mogu javiti u Centar za birački popis radi provjere da li se njihovo ime nalazi na Popisu birača koji su prijavljeni da glasaju putem pošte. 
Centar za birački popis nalazi se u zgradi Općine Domaljevac-Šamac.
 

                                                                 OIP Domaljevac-Šamac