Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST BIVŠIM PRIPADNICIMA HVO-a I NJIHOVIM OBITELJIMA

U cilju pružanja potpore našim braniteljima, Služba za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata općine Domaljevac-Šamac, obavještava bivše pripadnike HVO-a i članove njihovih obitelji, da se u uredu službe mogu  dobiti informacije kao i pomoć pri prikupljanju dokumentacije i popuni zahtjeva za ostvarivanje prava na mirovinu od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Prije podnošenja zahtjeva potrebno je kompletirati dokumentaciju prema prilozima navedenim u tiskanicama zahtjeva. Tiskanice zahtjeva za invalidsku i obiteljsku mirovinu možete preuzeti u uredu Službe za civilnu zaštitu i branitelje iz domovinskog rata općine Domaljevac-Šamac ili na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Pravo na invalidsku mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji od 1.siječnja 2019. godine mogu ostvariti pripadnici HVO-a kojima je rješenjem u BiH priznat status RVI-a:
–       od I. do IV. grupe (od 80% do 100%) po osnovi bolesti i ozljede i 
–       po osnovi ranjavanja ili zatočeništva, ali dosad nije ostvario pravo na invalidsku mirovinu po Ugovoru između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji

Pravo na obiteljsku mirovinu ima:

  • član obitelji pripadnika HVO-a kojima je  rješenjem u BiH priznat status člana obitelji smrtno stradalog, odnosno poginuloga po osnovi smrti od posljedica ranjavanja, ozljede, bolesti ili samoubojstva 
  • bračni ili izvanbračni drug umrlog RVI-pripadnika HVO-a koji je bio korisnik invalidske mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji možete ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu kada navršite 50 godina ako ste u trenutku smrti pripadnika HVO-a imali navršenih 40 godina života, a ako ste dijete RVI-pripadnika HVO-a koji je bio korisnik invalidske mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imate pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako niste zaposleni ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovitog školovanja odnosno najkasnije od dana kada navršite 26. godinu života.
  • roditelj, bračni ili izvanbračni drug ili dijete smrtno stradalog, odnosno poginulog pripadnika HVO-a čiji pojedini članovi su već ranije ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu na temelju rješenja o priznatom pravu na obiteljsku invalidninu.