Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PROJEKT DARLINGe

Jučer, 09. travnja 2019. godine, općinu Domaljevac-Šamac posjetili su predstavnici Federalnog zavoda za geologiju Bosne i Hercegovine i predstavnica Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. 

U razgovoru s općinskim načelnikom i njegovim suradnicima koji su od ranije vodili aktivnosti, predstavnici navednih institucija upoznali su načelnika sa projektom DARLINGe, kao i trenutnim stanjem u razvoju projekta.

Projekt DARLINGe sufinancira Evropski fond za regionalni razvoj – ERDF i Instrument predpristupne pomoći II – IPA II.

U projektu sudjeluje 6 država – Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Rumunjska. Projektni partneri su geološki zavodi, fakulteti, industrija, regionalne razvojne agencije i agencije za energiju, ministarstva i općine.

Svi zajedno radit će na zadatku koji ima za cilj poboljšati energetsku sigurnost i efikasnost u Podunavlju, kroz promociju održivog korištenja postojećih, ali još uvijek u velikoj mjeri neiskorištenih dubokih geotermalnih potencijala. Iz Bosne i Hercegovine u projektu sudjeluju, kao projektni partneri, Federalni zavod za geologiju i Republički zavod za geološka istraživanja.

Ciljevi projekta su:

1) povećati korištenje geotermalne energije i doprinijeti uvođenju energetski efikasnih kaskadnih sustava,

2) razviti tržišno-primjenjive instrumente, koji se sastoje od tri komplementarna modula za održivo upravljanje geotermalnim rezervoarima („bencmark“ procjena trenutnog korištenja geotermalne energije, „drvo odluka“ za pomoć sadašnjim i budućim korisnicima geotermalne energije i plan za smanjenje geoloških rizika),

3) Unaprijediti suradnju zainteresiranih strana (uspostava Transnacionalnog foruma zainteresiranih strana) u ciju poticanja geotermalnog razvoja i stvaranja jakog geotermalnog lanca vrijednosti.

Kroz projekt će se izraditi različiti edukativni materijali, Geotermalna informatička platforma Podunavlja (interaktivni web portal), Transnacionalna strategija geotermalne energije i Akcioni plan, alati testirani na tri prekogranična pilot područja.

Pored toga s predstavnicom Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine bilo je razgovora kako termalne potencijale općine Domaljevac-Šamac uobličiti u što kvalitetniji projektni prijedlog, odnosno kako izraditi investicijsku studiju koja će dati smjernice za što kvalitetnije korištenje istih.

Općinski načelnik se zahvalio gostima na suradnji a prvenstveno Federalnom zavodu za geologiju Bosne i Hercegovine sto su našu općinu i prirodni potencijal naše općine prepoznali i uvrstili u DARLINGe projekat, čime će se omogućiti predstavljanje općinskih prirodnih resursa u inozemstvu.