Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNE NABAVKE 2022. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – DOPUNA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – IZMJENA

 1. Dodjela ugovora za nabavku roba-pelet
 2. Dodjela ugovora za nabavku peći za grijanje sportskog objekta Srimac
 3. Dodjela ugovora za nabavku video nadzora
 4. Dodjela ugovora za radove na rekonstrukciji sportskog objekta Srimac
 5. Dodjela ugovora za nabavku roba prometnih znakova
 6. Dodjela ugovora za nabavku radova roba – guma za komunalno vozilo za prikupljanje komunalnog otpada
 7. Dodjela ugovora za nabavku usluge izrade projektne dokumentacije
 8. Dodjela ugovora na uslugu izrade Urbanističkog plana Domaljevca za period 2020. – 2040.
 9. Dodjela ugovora za nabavku radova na sanaciji postolja jarbola u ulici Sv. Ane u Domaljevac
 10. Dodjela Ugovora za nabavku UPS uređaja
 11. Dodjela Ugovora za nabavku roba – umjetno gnojivo
 12. Dodjela Ugovora o izboru ponuditelja
 13. Dodjela ugovora za vršenje larvicidnog tretmana komaraca na području općine Domaljevac-Šamac
 14. Dodjela ugovora za nabavku peleta
 15. Dodjela Ugovora za nabavku vršenja dezinsekcije na području općine Domaljevac-Šamac
 16. Dodjela ugovora za nabavku radova na sanaciji krovišta Doma branitelja u Domaljevcu
 17. Dodjela ugovora za robe – informatička oprema
 18. Dodjela ugovora za nabavku nadzora na izgradnji vodovodne mreže
 19. Dodjela ugovora za nabavku radova na izgradnji vodovodne mreže
 20. Dodjela ugovora za nabavku usluge prijevoza za ljetnu školu plivanja u 2022. godini
 21. Dodjela ugovora za nabavku radova na izgradnji rampe na kupalištu Struga
 22. Dodjela ugovora za nabavku radova na sanaciji i rekonstrukcji Doma kulture u Grebnicama
 23. Dodjela ugovora za nabavku usluge nadrzora radova na sanaciji i rekonstukciji Doma kulture u Grebnicama
 24. Dodjela ugovora za nabavku domjenka za svečanu sjednicu općinskog vijeća
 25. Dodjela ugovora za nabavku robe- majice za biciklijadu 2022.
 26. Dodjela ugovora za prijevoz učenika 2022-2023
 27. Dodjela ugovora za radove na uređenju kanala Jadrice
 28. Dodjela ugovora za nabavku usluge nadzora radova na uređenju kanala Jadrice
 29. Dodjela ugovora za radove na ravnanju i sanaciji poljskih puteva
 30. Dodjela ugovora za nabavku robe sportske opreme za opremanje sportskog objekta Srimac
 31. Dodjela ugovora za nabavu usluge uređenja područja stare komunalne deponije
 32. Dodjela ugovora za nabavku robe paketića za djecu povodom Božića
 33. Dodjela ugovora za nabavku robe – proizvodi reprezentacije i sredstva za čišćenje za potrebe općine Domaljevac-Šamac
 34. Dodjela ugovora za nabavku robe – tiskani materijal za potrebe općine Domaljevac-Šamac
 35. Dodjela ugovora za nabavku robe – tonere i uredski materijal za potrebe općine Domaljevac-Šamac
 36. Dodjela ugovora za javnu nabavku roba goriva za potrebe općine Domaljevac-Šamac
 37. Odluka o izboru ponuditelja