Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Služba za financije i gospodarstvo

Služba za financije i gospodarstvo nadležna je za slijedeće poslove:

–    računovodstvo općinskog proračuna
–    financijsko poslovanje
–    platni promet
–    izrada proračuna općine
–    izrada periodičnih i godišnjih financijskih izvješća
–    izrada mjesečnih izvješća i konsolidirane bilance
–    praćenje i kontrola namjenskog korištenja sredstava proračuna
–    praćenje i kontrola prikupljanja javnih prihoda
–    kreiranje fiskalne politike općine
–    obračun osobnih dohodaka
–    blagajničko poslovanje
–    praćenje i izrada statističkih pokazatelja
–    interna kontrola
–    gospodarstvo
–    obrtništvo
–    poljoprivreda
–    vodoprivreda
–    šumarstvo
–    lokalni razvitak
–    obnova
–    povratak raseljenih osoba i izbjeglica
–    ostali poslovi koje odredi općinski načelnik

OSNOVNI PODACI O DJELATNICIMA:

–    Ime i prezime: Mirko Abramović
–    Rođen: 26.01.1959. godine u Bosanskom Šamcu
–    Mjesto prebivališta: Grebnice
–    Stručna sprema: VSS, diplomirani ekonomist
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovao 01.04.1996. godine
–    Radno mjesto: Šef Službe za financije i
gospodarstvo

–    Ime i prezime: Kata Vučković
–    Rođena: 05.12.1961. godine u Gornjem Hasiću
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: IV stupanj, ekonomski tehničar
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovala 01.01.1995. godine
–    Radno mjesto: Viši referent za računvodstvene poslove

–    Ime i prezime: Ilija Lucić
–    Rođen: 02.10.1966. godine u Domaljevcu
–    Mjesto prebivališta: Domaljevace
–    Stručna sprema: SSS, IV stupanj, ekonomski tehničar
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovao 01.01.1994. godine
–    Radno mjesto: Viši referent za blagajničke i obračunske poslove

–    Ime i prezime: Zlatko Špionjak
–    Rođen: 27.01.1971. godine u Baziku
–    Mjesto prebivališta: Bazik
–    Stručna sprema: VI/1 stupanj, ekonomist
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovao 20.05.1996. godine
–    Radno mjesto: Šef odsjeka za gospodarstvo

–    Ime i prezime: Antonija Madžarević
–    Rođena: 23.12.1993. godine u Slavonskom Brodu
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: SSS, IV stupanj, ekonomski tehničar
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovala 19.01.2015. godine
–    Radno mjesto: Viši referent za kontrolu naplate na terminalu

–    Ime i prezime: Mato Rošić
–    Rođen: 30.11.1988. godine u Brčkom
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: bcc.oec.
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovao 01.04.2013. godine
–    Radno mjesto: Viši samostalni referent za organizaciju rada carinskog terminala i upravljanja općinskom imovinom

–    Ime i prezime: Luka Lucić
–    Rođen: 27.12.1986. godine u Gradačcu
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: stručni prvostupnik ekonomije
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovao 01.01.2016. godine
–    Radno mjesto: Viši samostalni referent za lokalni razvoj

–    Ime i prezime: Marina Đukić
–    Rođena: 09.11.1974. godine u Brčkom
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: IV stupanj, ekonomski tehničar
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovala 01.03.2010. godine
–    Radno mjesto: Referent za poslove
održavanja Carinskog terminala

–    Ime i prezime: Ruža Leovac
–    Rođena: 09.11.1962. godine u Tolisi
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: IV stupanj, kemijski tehničar
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovala 01.03.2010. godine
–    Radno mjesto: Referent za poslove
održavanja Carinskog terminala

–    Ime i prezime: Joso Đukić
–    Rođen: 29.09.1960. godine u Bosanskom Šamcu
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: III stupanj, KV mašinobravar
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovao 01.03.2010. godine
–    Radno mjesto: Referent za poslove
održavanja Carinskog terminala

–    Ime i prezime: Drago Blažanović
–    Rođen: 11.09.1963. godine u Grebnicama
–    Mjesto prebivališta: Grebnice
–    Stručna sprema: III stupanj, KV bravar
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovao 01.03.2010. godine
–    Radno mjesto: Referent za poslove
održavanja Carinskog terminala