JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Javni poziv za angažiranje volontera u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske i u osnovnim i srednjim školama Županije Posavske. Za potrebe rada u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske:-Kriminalist ili kriminalistički inspektor (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog…