Vijećnici

Vijećnici

IME I PREZIME LUKA LUCIĆ
ROĐEN 27.12.1986.
STRUČNA SPREMA BACC.OEC.
ZANIMANJE STRUČNI PRVOSTUPNIK EKONOMIJE
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA SAMOSTALNI VIJEĆNIK
STATUS PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 

PREDSJEDNIK  POVJERENSTVO ZA OBNOVU I POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH OSOBA

PREDSJEDNIK POVJERENSTVO ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

 

 

IME I PREZIME MATO HRSKANOVIĆ
ROĐEN 07.02.1969.
STRUČNA SPREMA DR. MED.
ZANIMANJE DOKTOR MEDICINE, SPECIJALISTA OPĆE KIRURGIJE
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA HDZ BiH
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, ŽALBE I PREDSTAVKE

 

POVJERENSTVO ZA KODEKS PONAŠANJA IZABRANIH PREDSTAVNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU DOMALJEVAC-ŠAMAC

POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE POLOŽAJA BRANITELJA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA

   IME I PREZIME LUCIJA MATIĆ
ROĐENA 12.06.1969.
STRUČNA SPREMA DIPL.IUR.
ZANIMANJE DIPLOMIRANI PRAVNIK
NACIONALNOST HRVATICA
STRANKA HDZ BiH
STATUS VIJEĆNICA
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA ZAMJENICA PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA STATUT I PROPISE

 

POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, MLADE I JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA

 

 

IME I PREZIME MIROSLAV PILJIĆ
ROĐEN 10.02.1983.
STRUČNA SPREMA SSS
ZANIMANJE EKONOMIST
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA HDZ BiH
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJE

 

POVJERENSTVO ZA PRORAČUN I FINANCIJE

POVJERENSTVO ZA OBNOVU I POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH OSOBA

POVJERENSTVO ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

 

 

IME I PREZIME JOSIP GRGIĆ
ROĐEN 20.02.1983.
STRUČNA SPREMA SSS
ZANIMANJE ELEKTROTEHNIČAR
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA HDZ BiH
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA POVJERENSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE I PRIVATIZACIJU

 

POVJERENSTVO ZA NADZOR ZAKONITOSTI RADA

POVJERENSTVO ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

IME I PREZIME ALEN ĆOŠKOVIĆ
ROĐEN 06.11.1981.
STRUČNA SPREMA BACC.SOC.RAD.
ZANIMANJE SOCIJALNI RADNIK
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA HDZ 1990
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA ZAMJENIK PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE I PRIVATIZACIJU

 

POVJERENSTVO ZA STATUT I PROPISE

IME I PREZIME JOSO PERIŠIĆ
ROĐEN 24.03.1971.
STRUČNA SPREMA OSNOVNA ŠKOLA
ZANIMANJE UMIROVLJENIK
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA POSAVSKA STRANKA
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, ŽALBE I PREDSTAVKE

 

POVJERENSTVO ZA PRORAČUN I FINANCIJE

POVJERENSTVO ZA NADZOR ZAKONITOSTI RADA

POVJERENSTVO ZA OBNOVU I POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH OSOBA

POVJERENSTVO ZA KODEKS PONAŠANJA IZABRANIH PREDSTAVNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU DOMALJEVAC-ŠAMAC

POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE POLOŽAJA BRANITELJA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA

IME I PREZIME ZRINKA TUZLAK
ROĐENA  29.10.1977.
STRUČNA SPREMA SSS
ZANIMANJE KUHAR
NACIONALNOST HRVATICA
STRANKA HDZ 1990
STATUS VIJEĆNICA
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA NADZOR ZAKONITOSTI RADA

 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA
POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJE

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, MLADE I JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVO ZA KODEKS PONAŠANJA IZABRANIH PREDSTAVNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU DOMALJEVAC-ŠAMAC

IME I PREZIME ĐURO PERIŠIĆ
ROĐEN 02.11.1984.
STRUČNA SPREMA SSS
ZANIMANJE TRGOVAC
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA SAMOSTALNI VIJEĆNIK
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, ŽALBE I PREDSTAVKE

 

POVJERENSTVO ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE POLOŽAJA BRANITELJA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA

IME I PREZIME MLADEN VLAHOVIĆ
ROĐEN 09.01.1988.
STRUČNA SPREMA BACC.ING.GRAĐEVINARSTVA
ZANIMANJE STRUČNI PRVOSTUPNIK INŽINJER GRAĐEVINARSTVA
NACIONALNOST HRVAT
STRANKA NEOVISNI
STATUS VIJEĆNIK
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA  
  IME I PREZIME  
ROĐEN  
STRUČNA SPREMA  
ZANIMANJE  
NACIONALNOST  
STRANKA  
STATUS  
ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA